Enighet i årets lønnsoppgjør for Bane NOR

Det er oppnådd enighet i de lokale forhandlingene om lønnsoppgjøret 2018 for Bane NOR. – Jeg er både glad og lettet over at vi i fellesskap kom frem til enighet, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Konsernsjef Gorm Frimannslund (Foto: Tonje Walde)

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør der det i tillegg til lønn er forhandlet om revisjon av tekster i overenskomstene, samt om pensjon.

- Det har siden oppstarten av de lokale forhandlingene den 16. april 2018 vært gjennomført forhandlingsmøter mellom Bane NOR og Norsk Jernbaneforbund (NJF), Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN), Delta, Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Unio. Rundt 80 % av de vel 4 500 medarbeiderne i Bane NOR er organisert gjennom de fem forbundene. Onsdag ettermiddag ble det oppnådd enighet.

- Det har vært krevende forhandlinger med mange viktige problemstillinger for både arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Partene har brynt seg på hverandre, slik det skal være i forhandlinger mellom likeverdige parter. Samtidig har det vært en god tone preget av gjensidig respekt og med et felles mål om å komme til enighet uten å gå veien om sentrale forhandlinger og mekling, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Ny pensjonsordning

Onsdag ettermiddag ble det oppnådd enighet om lønnstillegg som gis med virkning fra 1. april 2018, samt justeringer av minstelønnssatser og tillegg i overenskomstene. Det blir en ny pensjonsordning som erstatter den midlertidige innskuddspensjonsordningen fra 1. januar 2019.

Det har vært mange krevende temaer i løpet av disse forhandlingene, men vi opplever at forhandlingsklimaet har vært svært godt med ønske om å finne gode løsninger. Vi er veldig fornøyde med at vi klarte å komme til enighet sammen med Bane NOR, sier Torfinn Håverstad som er forhandlingsleder for Norsk Jernbaneforbund.

Det vil bli informert mer detaljert om pensjonsordningen, men det er allerede klart at med innskuddssatser på 5,7 % av lønn mellom 0 og 7,1 G og 23,8 % for lønn mellom 7,1 og 12 G, vil Bane NOR få en pensjonsordning som gjør oss mer attraktiv som arbeidsgiver. 

- Ansatte som i dag er i pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse vil få anledning til selv å velge om de ønsker å gå over til den nye pensjonsordningen, sier Frimannslund.

Forhandlingslederne fra henholdsvis Bane NOR og Jernbaneforbundet: Lars Kåre Smith (t.v.) og Torfinn Håverstad. (Foto: Camilla Halvorsen)