Eli Skrøvset ny konserndirektør for virksomhetsstyring

Eli Skrøvset er ansatt som konserndirektør for virksomhetsstyring/CFO i Bane NOR og starter 1. oktober 2018.

Eli kommer fra stillingen som Chief Financial Officer (CFO) og leder av stabsfunksjoner i Eksportkreditt Norge. Hun har tidligere vært økonomidirektør og CFO i Statkraft.– Jernbanesektoren er spennende. Jeg gleder meg og ser frem til å jobbe med et samfunnsoppdrag som betyr mye for mange, sier Eli Skrøvset.

Eli har bred erfaring fra styrearbeid gjennom 20 år og har ledet revisjonsutvalget i fem større selskap, inkludert Avinor, hvor hun er styremedlem.

Eli har god kompetanse innen økonomisk styring, investeringsanalyse og risikostyring, regnskap og finansiell rapportering. Hun har også erfaring med strategiprosesser, prosjektstyring og forretningsmessig drift.

Spesielt viktig for Bane NOR er hennes erfaring i å jobbe i grensesnittet mellom et samfunnsoppdrag og kommersiell drift. I dette inngår også samfunnsansvarsarbeid, herunder arbeid med bærekraft, anti-korrupsjon, internkontroll og operasjonell risikostyring.

– Vi er svært fornøyde med ansettelsen av Eli. Hun er dyktig og har en solid bakgrunn som vi kommer til å få stor nytte av her i Bane NOR, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Vi ønsker Eli velkommen til Bane NOR.