- Du vet ikke bedre enn skilt og signal

Det skjer færre ulykker på planoverganger enn før. - Men vi må ikke glemme at toget kommer fort og lydløst, påpekete banesjef for Vestfoldbanen ved Tønsberg stasjon torsdag morgen, da Bane NORs ansatte delte ut brosjyrer i de selvlysende refleksvestene sine.

Banesjef Bjørn Ståle Varnes og Ove Knutsen fra Bane NOR stilte med både godt humør og sikkerhetsbrosjyrer. Alle foto: Ida Taule Brentebråten– Hei, vi er fra Bane NOR og retter i dag litt ekstra fokus mot kryssing av planoverganger! Ta med deg denne og les litt om sikkerheten langs jernbanen, lød det.

I strålende junivær ble togpassasjerer og bilførere gjort oppmerksom på ferdsel i og ved jernbanesporene. Godt plassert ved spor 1 og med flere hundre brosjyrer i hånda fikk banesjef for Vestfoldbanen, Bjørn Ståle Varnes, en annerledes start på dagen.

– Responsen vi har fått fra forbipasserende har vært veldig positiv. De mener det er viktig at det blir satt fokus på dette og stopper gjerne opp for en prat, sier han smilende, og legger til:

– Noen får så klart hetta når de ser oss i gule refleksvester på stasjonen og tror det er toginnstillinger på gang. Jeg måtte flytte «buss for tog» skiltet og opplyse om at togtrafikken går som normalt, ler han.

Ulovlig ferdsel i og ved spor

En syklist sykler over planovergangen ved Tønsberg stasjon.Planovergangen like ved Tønsberg stasjon ligger i høyt på lista over uønsket ferdsel i og ved spor. Fra 1. januar 2016 og fram til i dag, har det blitt innrapportert 59 episoder ved stasjonen. Men det reelle tallet er nok langt høyere.

– Det dreier seg ofte om stressa folk som løper over for å rekke toget, og så gidder de ikke å gå rundt eller vente, forklarer banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Han legger til at det ikke bare er ventende tog, eller passasjertog i rute det er snakk om.

– Når et tog har passert, venter et annet på å få kjøre ut. I tillegg er det strøm i sporene, så all ferdsel når veibommene er nede er veldig farlig, sier han og legger til at det også er forbudt.

En ung dame løp over sporene når veibommene lå nede. Hun begynte å gå over sporene etter at toget hadde startet å kjøre fra plattformen på Tønsberg stasjon. Slik beskrev lokføreren selv en nestenulykke ved planovergangen i Tønsberg.

– Uansett hvor overbevist du er om at det ikke kommer tog, må du følge skilt og signal. Toget kommer fort og lydløs. Og det er det vi er her for å minne folk på i dag, forteller Varnes.

Det er ikke bare togpendlere som skaper farlige situasjoner i planovergangene. Bilister lager også krøll. Varnes forteller at de kan finne på å kjøre slalåm mellom veibommene for å komme seg kjapt over.

– Dette skjer på de planovergangene som består av halvbomanlegg. Heldigvis blir det stadig færre av dem, avslutter han.

Venter alltid til bommen er oppe

Med den blå Bane NOR-brosjyren i hånden, står Vera Rutherfurd og venter på toget til Larvik. Hun tar ofte toget og krysser stadig planovergangen ved Tønsberg stasjon. Selv venter hun alltid til bommene har gått opp før hun spaserer over. Og det mener hun er viktig.

Vera Rutherfurd krysser aldri planovergangene når veibommene er nede.

– Toget kommer fort og om man har på musikk er det ikke alltid man hører det. Jeg ville ikke tatt sjansen på å løpe over bare fordi jeg har dårlig tid, sier hun.

En forbipasserende kvinne på vei mot samme tog, deler samme syn som Vera. Hun forklarer at det ikke er verdt å ta risikoen ved å løpe over planovergangen.
­– Jeg tenker ofte på lokførerne og hvordan de opplever det når de møter uønsket adferd i sporet,
sier hun før hun hopper om bord i toget.

Sikkerhet først

Siden 2012 har Bane NOR (daværende Jernbaneverket), deltatt på den internasjonale planovergangsdagen. Hvert år i begynnelsen av juni markeres dagen verden over for å minne mennesker som lever, arbeider og leker i nærheten av jernbanen om farene knyttet til kryssing av planovergang.

– Det skjer heldigvis ikke mange ulykker på norske jernbaner, men de få gangene uhellet er ute, kan følgene bli fatale, sier Bjørg Hilde Herfindal, avdelingsdirektør for planavdelingen i Bane NOR SF.

I 2017 omkom to mennesker i ulykker på planoverganger, og i snitt har vi hatt én dødsulykke i året siden 2001. Det er halvparten så mange som snittet for tiåret før. Men hver ulykke er én for mye. Derfor tar Bane NOR sikkerhet på alvor.