Bane NOR iverksetter ekstraordinære tiltak som følge av ekstrem skogbrannfare

I store deler av Sør-Norge er det ekstremt stor skogbrannfare. Bane NOR tar situasjonen på alvor, og iverksetter en rekke tiltak for å begrense risikoen for branner langs jernbanen.

- På grunn av den ekstreme brannfaren går vi ut med en spesialkunngjøring til alt personell som er på eller i nærheten av sporene om å være ekstra årvåkne, sier trafikksjef Lars Ola Bækkevold i Bane NOR. Bækkevold understreker at kunngjøringen sendes til egne ansatte som oppholder seg eller arbeider i og ved sporet og alle lokomotivførere i Norge.

Skjerpet årvåkenhet

- Formålet er blant annet å avdekke eventuelle tekniske feil eller andre forhold som kan medføre fare for antenning. Vi er spesielt oppmerksomme på å avdekke tilløp til varmgang i bremser. Alle som mottar kunngjøringen skal selvsagt ha kontroll på eget materiell og eget arbeid, men ved å ha en særskilt oppmerksomhet også på passerende og kryssende tog, vil alle bidra til å oppdage mulige kilder til antenning. Ved observasjon eller mistanke om kritiske feil, er det naturligvis stående ordre om å rapportere til togleder umiddelbart.

Løpende dialog med togselskapene

Bækkevold understreker at Bane NOR samarbeider tett med togselskapene for å håndtere den krevende situasjonen. -Vi har tett kontakt med togselskapene om den ekstreme skogbrannfaren, og tiltak for å unngå å antenne branner står nå øverst på dagsorden.

Innstiller varme arbeider

Bane NOR har inntil videre utsatt alle varme arbeider på banestrekninger som ligger innenfor områder med stor skogbrannfare. I praksis gjelder dette det meste av Sør-Norge. Dermed elimineres risikoen for gnistsprut som kan føre til brann og branntilløp i knusktørt sideterreng.. Vi intensiverer også arbeidet med overvåking og tilsyn med strekningene, heter det i pressemeldingen fra Bane NOR.