Bane NOR tildeler to ERTMS-kontrakter

I styremøtet 14. mars tildelte styret i Bane NOR kontrakt for nytt digitalt signalsystem til Siemens og for digitalt utstyr på togene til Alstom.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tildeler to nye kontrakter: F.v. Eivind Skorstad, prosjektdirektør ERTMS i Bane NOR; Gjermund Blom-Hagen, prosjektleder Onboard og Kai-Tore Rønold, prosjektleder Trackside. (Foto: Siri Lied-Endresen)

Kontrakten for leveranse av nytt digitalt signalsystem («Trackside») er på 5,5 milliarder kroner og er tildelt Siemens. I tillegg tildeles Alstom kontrakt for leveranse av ombordutstyr på togene («Onboard»), og er på om lag 2 milliarder.

Med disse kontraktene fortsetter Bane NOR moderniseringen og digitaliseringen av jernbanen.

Trackside-kontrakten

Nå blir jernbanens signalsystem digitalt. Signaler flyttes fra master ved sporet til datamaskiner og skjermer ombord i togene. Alle jernbanestasjoner i landet og samtlige tog blir berørt av endringen.

Det er en utfordring å håndtere og vedlikeholde ulike og gamle signalsystemer som går tilbake til 1950-tallet. Komponenter er utdaterte og vanskelig å erstatte. Det nye systemet skal leveres over en periode på drøyt ti år.

Onboard-kontrakten

Kontrakten betyr leveranse av ERTMS signalsystem for tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Løsningen skal erstatte dagens kontrollsystem på kjøretøyene hos i alt 14 ulike jernbaneforetak.

Kontraktene er blitt fremforhandlet av Bane NOR på vegne av de deltakende jernbaneforetakene. Leveransen inkluderer systemutvikling, design og ombygging av ca. 400 kjøretøy eid av Norske Tog, Cargonet, Flytoget, Bane NOR og en rekke andre selskaper med et mindre antall lokomotiver og arbeidsmaskiner. De 14 virksomhetene skal nå inngå selvstendige kontrakter med Alstom for ERTMS-leveranse til sine kjøretøy.

Investering på 20 milliarder over 10 år

Investeringen i ERTMS er et betydelig og viktig skritt i en norsk jernbanerevolusjon. Bane NOR skal i løpet av en tiårsperiode investere mer enn 20 milliarder kroner i digitalisering og automatisering av jernbanen. Det skjer gjennom Bane NORs ERTMS-satsing (European Rail Traffic Management System), og vil bringe Norge helt i front med å ta i bruk digital teknologi i jernbanesektoren.

ERTMS er en europeisk standard for styring av tog. Standarden legger opp til en forenkling av infrastrukturen ved å flytte signaler fra sporet over i togene. Togene kommuniserer kontinuerlig med sentrale datamaskiner. Et tog med ERTMS skal kunne kjøre på alle togstrekninger i Europa som er bygget i henhold til samme standard. Ombyggingen av tog muliggjør en fremtidig automatisk kjøring av togene.

Kontraktene vil etter planen bli signert i løpet av april.

Bane NOR har tidligere i mars tildelt og signert kontrakt for nytt system for fjernstyring av tog (Traffic Management System) på 600 mill.kr. med Thales.