Bane NOR ruster opp Rallarveien langs Ofotbanen

På Rallarveien langs Ofotbanen kan du vandre Norge på tvers i løpet av fem-seks timer. En ny forvaltningsplan skal sikre veien for framtida.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med utsikt fra Norddalen ned til Katterat, med Ofotbanen nedenfor. Foto: Marit By

Rallarveien er den gamle anleggsveien langs Ofotbanen. Veien ble anlagt i 1890-1903 og går langs stupbratte fjell fra Riksgränsen i Lappland til Rombaksbotn øst for Narvik. I dag er den populær som turvei.

Kongelig resolusjon

Målet med den nye forvaltningsplanen er å ta vare på Rallarveien som kulturminne og ivareta kulturmiljøet og naturlandskapet tilknyttet veien. Planen skal avklare roller og samarbeidsformer for mange aktører og sikre at veien blir satt i stand og utviklet i tråd med Landsverneplan for jernbanen.

I Landsverneplan for jernbanen er Rallarveien langs Ofotbanen utpekt som et viktig kulturminne og derfor beskyttet av kongelig resolusjon. I kongelig resolusjon er det fastsatt at det skal lages landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer og forvaltningsplaner for alle statlige eiendommer.

Banesjef Knut Karlsen (t.v.) og områdedirektør Thor Brækkan nyter utsikten fra Fagerlia mot Norddalen og Katterat. Foto: Marit By

Gammel byggeskikk

- Dette skal sikre at staten går foran med et godt eksempel og tar vare på sine egne eiendommer. Mange veier og tettsteder i innlandet har vokst frem i tilknytning til jernbanen, og derfor har Landsverneplanen et omfattende ansvar, sier Marit By, som arbeider med kulturminnevern i Bane NOR.

Forvaltningsplanen stiller krav til skjøtsel og vedlikehold av veien, og den gjør rede for hvordan man skal ta vare på den gamle byggeskikken og kunnskapen. - De som holder veien ved like, skal kunne bruke planen som et verktøy. For eksempel skal ødelagte stikkrenner og murer bygges opp med hugget naturstein, slik de engang ble laget, forklarer By.

Formidler rallarkulturen

Forvaltningsplanen er utarbeidet av Bane NOR med innspill fra Rombaksbotn grunneierlag, Narvik kommune og Museum Nord i Narvik. Parallelt med planarbeidet har Bane NOR og Rombaksbotn grunneierlag gjennomført en rekke tiltak på den 15 kilometer lange veien på norsk side: fra Bjørnfjell til Rombaksbotn med sidearm til Katterat stasjon.

- Til tider har arbeidet vært krevende, da mange steder er rasutsatte og ufremkommelige. Til sommeren skal vi utbedre veien og området under Nordalsbrua, forteller banesjef Knut Karlsen.

Dugnadsinnsats

I årenes løp har grunneierlaget gjennomført ulike tiltak for å tilrettelegge veien som turvei og reisemål. Skogrydding og enkle tiltak gjennomføres på dugnad hvert år. Bane NOR har fra 2007 og fram til i dag gjennomført spesielt krevende tiltak på egen hånd, for eksempel når det har vært nødvendig å leie inn profesjonelle aktører med maskiner og helikopter.

Deler av Rallarveien går gjennom tett løvskog. Foto: Thor Brækkan

Bane NOR ønsker at de som ferdes langs Rallarveien skal få kunnskap om kulturminner og en unik naturopplevelse. Nå pågår arbeidet med å fornye og oppdatere rasteplasser, toaletter, skilt og informasjonsmateriell.