Bane NOR på Arendalsuka

Onsdag 15. august arrangerer Bane NOR seminaret «Gods på bane - Hva skal til?» på Arendalsuka, den årlige nasjonale arenaen der aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.

Illustrasjonsfoto fra Arendalsuka 2017 Foto: Irene Johansen/Bane NORDet har helt siden 1990-tallet vært et uttalt transportpolitisk mål at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Denne målsettingen har vist seg vanskelig å nå. En undersøkelse fra Riksrevisjonen fra februar 2018 viser at målet ikke er nådd, og at transport av gods på vei har styrket seg i konkurranse med bane og sjø.

Vi ønsker med arrangementet å fremme godstransport på jernbane, og se på hva er årsakene til at vi ikke når målet om å få mer gods på jernbane og hva skal til. Målgruppen vi ønsker å nå er blant annet politikere, næringsliv, togoperatører, terminaloperatører, samlastere, lasteeiere, organisasjoner, medier, nærings- og logistikkforeninger og etater på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Riksrevisjonen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og næringen innleder om

  • «Målet om i størst mulig grad overføre gods fra vei til bane og sjø er ikke nådd - hva er årsakene?» v/ Anne Margit Grønningsæter Rudsro, seniorrådgiver Riksrevisjonen 
  • «Hva gjør vi - om godsstrategi og tiltak i handlingsprogrammet» ved jernbanedirektør Kirsti Slotsvik
  • «Ny tid for gods - om tiltak som gjennomføres for godstransport på jernbane» ved konsernsjef Gorm Frimannslund, Bane NOR 
  • «Hva skal til for å øke andelen gods på bane? Nye tanker om tiltak og effekter» ved godsdirektør Oskar Stenstrøm, Bane NOR

Erik Røhne, adm.dir CargoNet, Are Kjensli, adm.dir NHO og Tore K. Nilsen, PostenBring holder korte appeller om «Dagens tilbud og framtidens behov for å få mer gods på bane – om rammevilkår, infrastruktur og punktlighet»

Avslutningsvis inviterer vi til dialog mellom Helge Orten, leder av Transportkomiteen, Sverre Myrli, medlem av Transportkomiteen og enkelte av innlederne - Er det viljen det står på for å nå målet om mer gods på bane. Utnytter vi mulighetene?

Arrangementet er på Thon hotel onsdag 15. august klokken 9.30-11.45.

Les om arrangementet i programmet for Arendalsuka.

Om Arendalsuka

Visjon

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Mål

Arendalsuka skal

  • være en politisk møteplass.
  • bidra til engasjement og interesse for politikk.
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33.