Bane NOR forlenger reingjerde i Saltdalen

Bane NOR har besluttet å forlenge dagens reingjerde i Saltdalen på Nordlandsbanen med 15,9 kilometer. Gjerdet skal bygges i perioden 2020-2021 og vil koste 16 millioner kroner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Reingjerde på Saltfjellet. (Foto: Øystein Grue)

Tidligere har Bane NOR besluttet å bygge reingjerde på en 25 km strekning mellom Mosjøen og Kvalfors, og forlenge dagens reingjerde i Holmvassdalen med 2,5 kilometer. Byggingen starter i år og skal være sluttført neste år. Den totale kostnad for denne utbyggingen er 34 millioner kroner.

Til sammen vil Bane NOR i de nærmeste fire årene bygge 43,5 kilometer med reingjerder for til sammen 50 millioner kroner på Nordlandsbanen. Når denne utbyggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder på Nordlandsbanen. Bane NOR vil senere vurdere ytterligere bygging av reingjerder etter 2021.

Bane NOR arbeider nå med en ny handlingsplan mot dyrepåkjørseler på jernbanen, som skal være ferdig i første kvartal. Tiltakene på Nordlandsbanen vil inngå i denne planen.

Videre utreder Bane NOR bruk av ny teknologi for overvåking og varsling i løpet av første halvår 2018. Dagens tiltak med reinmeldinger og nedsatt hastighet fortsetter, og økonomisk tilskudd til forebyggende tiltak videreføres og forbedres.

For å reduseres antall påkjørsler mest mulig bidrar Bane NOR denne vinteren med tilskudd til reinbeitedistriktene/reineiere på 1,5-2 millioner kroner til ekstraordinære tiltak for leie av helikopter, ekstra tilsyn og foring.