Arbeidsøkter på Oslo S, Kongsvinger- og Vestfoldbanen

Helga 6-7. oktober stenges Kongsvingerbanen og Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Skien for viktige arbeider. Dessuten blir det en ti timers vedlikeholdsøkt på Oslo S lørdag kveld og natt til søndag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra tidligere arbeider på Oslo S. (Foto: Øystein Grue)

En rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold står på programmet. Dette er viktige jobber som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet. Under kan du lese om noe av det som gjøres, og du finner informasjon om trafikkavviklingen samt nabovarsler og detaljer om arbeidene ved å klikke på lenkene.

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det når som helst komme arbeidstog på strekningene.

Oslo S

Oslo S er stengt fra lørdag 6. oktober kl. 21.25 fram til søndag kl. 07.05. Du finner informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden på nettsidene til NSB og Flytoget.

Hovedaktiviteten i denne perioden er rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene.

- Vi trenger slike avbrudd for å få gjort de kontrollene vi må gjøre innenfor gitte intervaller. Da trenger vi noen flere timer sammenhengende for å bytte enkelte komponenter. Dette er nødvendig for at vi skal kjøre trygt på jernbanen, sier banesjef Guttorm Moss i Bane NOR.

Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen blir stengt mellom Lillestrøm og Magnor fra fredag 5. oktober ca. kl. 23.00 fram til samme tid søndag kveld.

Anleggsarbeid knyttet til bygging av nytt anlegg for strømforsyning på Kongsvingerbanen er i gang, og i helgen vil det foregå boring for nye fundamenter på strekningene Lillestrøm-Sørumsand og Sander-Kongsvinger. På de samme delstrekningene vil det også bli utført pakking (stabilisering) av sporet. Mellom Galterud og Kongsvinger blir det i tillegg kantslått.

Store deler av helgen vil signalanlegget på Kongsvinger være utkoplet som følge av omfattende kabelarbeider ved stasjonen, og på strekningen mellom Matrand og Magnor blir gamle skinner erstattet med nye. Hvis tiden strekker til er det også duket for ei arbeidsøkt på signalanlegget ved Åbogen stasjon.

I samband med fornyelsen av kontaktledningsanlegget er det også arbeider på strekningen Lillestrøm-Kongsvinger på dagtid hverdager, samt flere andre helger utover høsten. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.  

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges for trafikk mellom Sandefjord og Skien to helger i oktober fordi det skal utføres planlagte etterarbeider etter innkoblingen av det nye dobbeltsporet Farriseidet-Porsgrunn.

De to helgene er 6-7. og 20-21. oktober. Se NSBs nettsider for informasjon om trafikkavviklingen mens banen er stengt. 

Nødvendig å bruke helger
Prosjektleder for jernbaneteknikk på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, Rune Bårdsen Røer, forteller at det er behov for to helger til å utføre restarbeider og mangelretting etter at det nye dobbeltsporet ble åpnet for trafikk. Dette har ligget i planen hele tiden, fordi det erfaringsmessig alltid dukker opp restarbeider og mangelretting som må utføres etter åpning.

- Utfordringen for Bane NOR er at disse arbeidene kun kan utføres når det ikke er trafikk på sporet, og da blir det behov for å stenge banen for å få utført dem. Det er såpass kort tid mellom siste og første tog inn og ut av Skien at det er lite rasjonelt å bruke nettene til å få utført arbeidene. Det ville tatt flere uker, forklarer Røer. 

Røer forteller videre at de bevisst har valgt å utføre arbeidene så raskt etter åpningen, fordi at da har entreprenørene fortsatt mannskap og utstyr tilgjengelig i området.

Dette gjøres til helga
Det skal gjennomføres flere arbeider mens banen er stengt 6. og 7. oktober. Alle hovedarbeider er planlagt utført i tidsrommet kl. 07.00-20.00 begge dager. På kveld/natt vil resterende tester og kontroller gjennomføres.

Spor 3 på Porsgrunn stasjon skal rives på dagtid lørdag 6. oktober, det skal legges lokk på ca. 800 meter med kabelkanaler og det skal etableres et gjerde ved en trafo på stasjonen. 

Det skal legges lokk på kabelakanaler i dagsonen på Vallermyrene og i Eidangertunnelen. Det vil også pågå diverse arbeider i sporområdet på Vallermyrene. På Hobekk skal det bl.a. fylles pukk rundt fundamenter, i tillegg til at det vil være aktivitet i sporområdet.

Bane NOR Energi skal gjennomføre tester med omformingsanlegget, som krever at hele anlegget er fritt for personell og maskiner i sporet, i tillegg til at det ikke kan være belastning i form av elektriske tog. Dette blir gjennomført lørdag kveld og natt til søndag og vil ikke være merkbart for omgivelsene.

Sørlandsbanen

På stekningen mellom Egersund og Moi pågår også bygging av nytt anlegg for strømforsyning. Denne høsten innebærer dette at noen avganger lørdag ettermiddag og søndag formiddag erstattes med buss mellom Moi og Stavanger.  Det samme gjelder for noen avganger mandag-torsdag. Du finner informasjon om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.