Arbeidshelg på Vestfoldbanen 2-5. juni 2018

Helgen 2. juni til 5. juni innstilles togtrafikken på Vestfoldbanen, mellom Skoppum og Skien. Årsaken er at Bane NOR utfører vedlikeholds- og utbyggingsarbeider.

Illustrasjonsbilde av en skinnegående lastebil som ofte blir benyttet når det skal utføres arbeid på kontaktledningsanlegget. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Det kjøres buss for tog mens banene er stengt. Mer informasjon om trafikkavviklingen finner du hos https://www.nsb.no/rutetider/tog-i-rute Vi minner om at selv om vanlig togtrafikk innstilles, vil det kontinuerlig kjøres skinnegående arbeidsmaskiner, som vil forflytte seg over lengre strekninger.

Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike strekningene og jobbene som skal utføres.

Tønsberg-Larvik
Bane NOR benytter den togfrie perioden til å vedlikeholde og modernisere eksisterende infrastruktur på strekningen Skoppum – Lauve.   
- Vi skal utføre en rekke viktige fornyelsestiltak på Vestfoldbanen denne helgen, forteller prosjektleder Atle Berg Sørensen i Bane NOR. Blant annet skal det byttes ut fire svært gamle apparatskap for signalanlegget på Tønsberg stasjon. Dette forbedrer kvaliteten og stabiliteten i signal- og sikringsanlegget på stasjonen og dermed redusere mulighetene for at feil skal oppstå, sier Sørensen.

Samtidig fortsetter prosjektet med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Vestfoldbanen.
- Denne helgen omfatter prosjektet heising og montering av nye kontaktledningsmaster. Dette vil foregå mellom Skoppum – Barkåker og Stokke – Lauve. Arbeidet krever blant annet bruk av skinnegående lastebil med kran samt revisjonsvogn, opplyser Sørensen. Han understreker at støyen vil være relativt kortvarig ved hver enkelt husstand, da arbeidene beveger seg fra mast til mast.

Aktivitet blir det også på Sandefjord stasjon, der det skal byttes pukkmasse i spor 1.  

Larvik-Skien
For å klargjøre innkobling av nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn til høsten, er det behov for utføre en del forberedende arbeider. Denne helgen skal prosjektet utføre følgende arbeider mellom Larvik og Borgestad/Skien.

Larvik stasjon – Farriseidet
Det skal trekkes kabler langs sporet fra Larvik stasjon til Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag–mandag.

Eidanger stasjon
Vi skal montere to master på Eidanger stasjon. Dette arbeidet vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 søndag og mandag.

Vallermyrene
På Vallermyrene skal to master flyttes og vi skal utføre arbeid på kontaktledningsanlegget på dagtid, i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag og søndag. Denne helgen skal vi også fortsette å montere støyskjerm langs sporet på Vallermyrene. Dette arbeidet vil pågå hele døgnet fra kl. 15.00 lørdag 2. juni til kl. 03.00 tirsdag 5. juni.  

Porsgrunn stasjon

På Porsgrunn stasjon skal vi sette opp fem nye kontaktledningsmaster og flytte kontaktledningen over på de nye mastene. Alle arbeider på Porsgrunn stasjon vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.

Porsgrunn-Borgestad
På strekningen Porsgrunn stasjon – Borgestad skal det utføres sporarbeider, signalarbeider og kabletrekking. Alt arbeid blir utført på dagtid i tidsrommet. kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.