Arbeidshelg på Hovedbanen

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder Hovedbanen. Arbeidene pågår fra lørdag morgen den 12. mai kl. 07.00 til søndag 13. mai kl. 19.00. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud.

Kommende helg skal det jobbes flere steder på Hovedbanen. (Foto: Hans Erik Granholt).

Arbeidene berører primært lokaltogene på strekningen mellom Lillestrøm og Dal.  Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles. Togene på Gardermobanen går som vanlig.

Mens banen er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold, noe som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet på strekningen.

Hauerseter og Nordby

I løpet av helgen skal massen (ballasten) i sporet ved Hauerseter stasjon skiftes ut med ny. Også ballasten ved Nordby planovergang skiftes ut med ny denne helgen. Planovergangselementene som ligger i sporet ved Nordby blir også byttet ut i løpet av helgen. Dette fører til at vegen over stenges for biltrafikk i arbeidsperioden. Gående og syklende kan passere.

Varud

Ved Varud blir det utført prøveboring langs sporet. For å få tilgang til sporet vil det også bli noe aktivitet rundt Nedre Linnerud.

Frogner

Ved Frogner stasjon blir det utført en rekke vedlikeholdsoppgaver i sporet. Blant annet blir det I løpet av helgen montert drivmaskiner i sporveksel 1 og 2 ved stasjonen. Mens disse arbeidene pågår skal sporområdet måles inn for å sikre at sporet ligger riktig vertikalt og horisontalt.

Lillestrøm

Det blir også utført vedlikeholdsarbeider i en sporveksel ved Lillestrøm stasjon. Her blir det byttet et skinnekryss, og arbeidene blir utført med Bane NORs vedlikeholdstog. Les mer om vedlikeholdstoget i denne saken.

Hovedsikkerhetsvakt. (Foto: Hans Erik Granholt)

NB! Selv om det ikke går «normale» passasjertog eller godstog i arbeidsperioden, vil det hele tiden være tunge arbeidsmaskiner i fart på skinnene – og det er selvsagt både forbudt og forbundet med livsfare ved å oppholde seg i sporet eller nær dette.