Arbeidshelg på Hovedbanen og Kongsvingerbanen

I pinsehelgen gjør Bane NOR arbeider som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet på Kongsvingerbanen og Hovedbanen mellom Bryn og Lillestrøm.

Illustrasjonsfoto: Cathrine Riis-Ulsbøl

Hovedbanen

Fra lørdag 19. mai ca. klokken 06:00 til mandag 21. mai ca. klokken 09:30 utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold på strekningen Bryn – Lillestrøm.

Arbeidene påvirker lokaltrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm (linje L1). Øvrige tog gjennom Romeriksporten går som vanlig. Les om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt på NSBs nettsider

Gjennom helgen skal det gjøres en rekke arbeider for å øke standarden på strekningen.  Blant annet skal det gjøres ballastrens og stabilisering av spor, bytting av skinner og rydding av vegetasjon langs sporene.

Arbeidene vil foregå på Nyland, strekningen Aker- Grorud, Haugenstua-Fjellhamar, på Strømmen og ved Sagdalen. Du finner nabovarsler og nærmere informasjon om arbeidene ved å klikke på lenkene.

Kongsvingerbanen

Strekningen mellom Kongsvinger og Skarnes/Fetsund blir stengt for togtrafikk i perioden fra lørdag 19. mai ca. klokken 04:00 til mandag 21. mai klokken 01:30. Les om hvordan trafikken avvikles i dette tidsrommet på NSBs nettsider.

Hovedaktiviteten denne helga er å koble inn og ta i bruk nytt, skjermbasert stillverk ved Kongsvinger stasjon:  - Det gamle anlegget fra 1959 var utdatert, og det var vanskelig å skaffe reservedeler. Med nytt, driftssikkert anlegg er vi godt rustet for fremtidige utvidelser av Kongsvinger stasjon, sier prosjektlederassistent Roy Berntsen i Bane NOR.

Det gamle anlegget ble koblet ut 22. april, og i mellomtiden har det vært stor aktivitet med å forberede den endelige omleggingen. Du kan lese mer om ombyggingen ved Kongsvinger stasjon i denne saken.

Mens banen er stengt blir det også gjort noen andre vedlikeholdsoppgaver på strekningen, blant annet grave-/sikringsarbeider knyttet til kulvert (stikkrenne) i østre ende av Årnes stasjon. Det skal også ryddes vegetasjon langs sporet mellom Skarnes og Galterud.

- Det ryddes i en bredde av ca. 15 meter på hver side. Rydding av ettervekst i sideterrenget har betydning for sikt til signaler/skilt, og det er et viktig tiltak for å holde beitende storvilt som elg og rådyr unna skinnegangen, slik at risikoen for dyrepåkjørsler reduseres, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

Mens det har vært arbeidet med et nytt stillverk på Kongsvinger stasjon, har et stort korps av flinke og faglærte medarbeidere sørge for å stille alle sporveksler manuelt slik at togene har havnet på riktig spor. Her er Inge Asplund fra Baneservice i sving. (Foto: Harry Korslund)