Arbeidshelg på flere banestrekninger

Helgen 16-17. juni skal Bane NOR gjøre viktige arbeider med vedlikehold, fornyelse og utbygging av flere strekninger. Dermed stanser togene på Rørosbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og deler av Dovrebanen og Vestfoldbanen.

Illustrasjonsbilde av kontaktledningsarbeider i Porsgrunn. (Foto: Mattias Karlstrand, Bane NOR)

Vestfoldbanen

På strekningen mellom Skien og Sandefjord blir togene erstattet med busser lørdag 16., søndag 17. og mandag 18. juni. Les om hvordan trafikken avvikles i denne perioden på NSBs nettsider.

Mens banen er stengt utføres det en rekke små og store oppgaver knyttet til fornyelse og vedlikehold, noe som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet på strekningen.

Blant annet kontrolleres og vedlikeholdes kontaktledningsanlegget på Larvik stasjon. Det blir også kontaktledningsarbeider mellom Eidanger og Porsgrunn stasjon. Ved Farriseidet i Larvik skal Statens vegvesen og Skagerak Energi utføre arbeider nær sporet. Du finner mer informasjon om arbeidene i denne saken.

Dovrebanen

Dovrebanen blir stengt mellom Eidsvoll og Lillehammer i tolv timer fra lørdag kveld til søndag morgen. Du finner informasjon om trafikkavviklingen i denne perioden på NSBs nettsider.

Bane NOR er i gang med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Dovrebanen. Dette er et viktig tiltak for å øke kvaliteten på jernbanens infrastruktur. Dette er første arbeidsperiode hvor det utføres mastebytte nord for Tangen stasjon.  Andre arbeidsperiode starter søndag 24. juni og pågår frem til mandag 25. juni.

Videre blir det utført diverse sveisearbeider og nøytralisering av sporet på Steinsrud og på strekningen mellom Rudshøgda og Moelv. Hver gang skinnene kappes ved bygging eller vedlikehold av spor, må det sikres at skinnene har riktig nøytraltemperatur – det vil si balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i stålet.

På Hamar stasjon skal signalanlegget kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Rett nord for stasjonen skal det også utføres diverse forberedende arbeider knyttet til sporvekselbyttet som blir utført til høsten. Ballasten på strekningen Steinsrud-Tangen og Stange-Hamar skal pakkes. Dette gjøres for å øke sikkerheten og heve kvaliteten på sporet. 

Rørosbanen

Rørosbanen, Nordlandsbanen og Meråkerbanen stenges for trafikk lørdag 16. og søndag 17. juni. NSBs nettsider gir informasjon om trafikkavviklingen.

På Rørosbanen mellom Hamar og Elverum blir det gjort forberedende arbeider for to nye bruer. I tillegg legges nye kabeltraséer, og det monteres nye trekkekummer. På Opphus stasjon mellom Elverum og Koppang blir det svillebytte i det ene sporet og ny sporveksel i det andre.

På hele Rørosbanen blir det rutinekontroller av anleggene, kontroll av stikkrenner, samt stedvis rydding av vegetasjon langs sporet. Det blir også utbedringer av plaskepartier – områder som er utsatt for vann i sporgrunnen.

Tilsvarende arbeider gjøres også på Solørbanen, hvor det ordinært bare er godstrafikk. Her skal det også byttes en sporveksel på Flisa.

Nordlandsbanen

Et mylder av aktiviteter skal gjennomføres på hele strekningen mellom Trondheim og Bodø mens banen er stengt:

- Vi skal skifte ut alle massene i planovergangen på Skogn til helgen. Massene er forurensede og gjør at regn og overflatevann kan skape problemer for planovergangen. Vi kommer også til å legge inn ytterligere dreneringstiltak for å få bedre kontroll på overflatevannet,opplyser Erling Almlid, faggruppeleder linjen i Bane NOR

Det skiftes også planovergangselement. Vegen stenges ved midnatt fredag og åpnes igjen mandag formiddag. Bane NOR vil lage en provisorisk gangsti sør for plattform på stasjonen for de gående for denne helgen.

Også mellom Stjørdal og Hell skal det byttes masser denne helgen. Verdalselva bru får overflatebehandling og svillebytte. Graving av flomløp skjer på Langstein, samt mellom Skatval og Stjørdal. Utbedring av sporveksel får vi også på Stjørdal. Omlegging av telekabel vil foregå mellom Røra og Mære.

På Skatval stasjon skal den ene plattformen graves opp for å få lagt ned en rørføring. Plattformen er klar til bruk igjen mandag morgen.

- Videre skal vi gjøre forberedende arbeider for i fremtiden å kunne innføre signalanlegget ERTMS. Jobben består i å bygge føringsveier, det vil si kabelkanaler, kummer og rørgater, på stasjoner og planoverganger. I helga skal vi jobbe på Verdal og Steinkjer stasjoner. Vi skal også jobbe på Rinnan og Salthammer planoverganger i Levanger kommune, i tillegg vil det sannsynligvis bli noe arbeid på Bergsgrav stasjon. I forbindelse med arbeidene på Verdal stasjon vil planovergangen bli stengt fra fredag kveld til mandag morgen, forteller delprosjektleder Synne Mari Hopland i ERTMS-prosjektet i Bane NOR.

På nordre del av banen skal det også gjøres en rekke ulike jobber. Blant mye annet skal det jobbes med sporvekselvarme i Bodø, mellom Fauske og Bodø skal det kjøres på ny pukk i sporet, og på Oteråga og ved Fauske blir det arbeid med kabler og signalanlegg.

Mellom Dunderland og Bolna skal det bygges en støttemur og legges inn tre stikkrenner. Svillebytte blir det blant annet ved Finneidstraumen, mellom Bjerka og Mo i Rana og mellom Stod og Starrgrasmyra. Det blir også lagt inn nye stikkrenner flere andre steder, og gjort arbeid med rassikring. Arbeid med føringsveier og sporkryssinger for fiberkabler er andre stikkord denne helga.

Mellom Ørtfjell og Lønsdal blir det pakking av planoverganger frem til Lønsdal, og ved Mosjøen blir det arbeider på Skjerva bru.