Arbeider på Oslo S og Gjøvikbanen 7-8. april

Bane NOR moderniserer og vedlikeholder jernbanen, og kommende helg skal det utføres vedlikeholdsarbeider på Oslo S og Gjøvikbanen. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud på banestrekningene.

Illustrasjonsfoto. Foto: Bane NOR

Det skal jobbes i perioden fra lørdag 7. april kl. 21.25 til søndag 8. april kl. 07.15. På NSBs nettsider finner du informasjon om hvordan trafikken avvikles mens arbeidene pågår. 

Oslo S

På Oslo S skal kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm i spor 1-13 kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Videre blir det i løpet av helgen utført sveisearbeider i to sporveksler i Brynsbakken.

Gjøvikbanen

Det blir også utført rutinekontroll på strekningen mellom Oslo S og Grefsen denne helgen. Også her skal kontaktledningsanlegget kontrolleres.

NB! Selv om det ikke går «normale» passasjertog eller godstog i arbeidsperioden, vil det hele tiden være tunge arbeidsmaskiner i fart på skinnene – og det er selvsagt både forbudt og forbundet med livsfare ved å oppholde seg i sporet eller nær dette.