Arbeid på Vossebanen 15-19. mars

Fra natt til torsdag 15. mars til natt til mandag 19.mars skal det være arbeid på jernbanen mellom Bergen og Voss. Togene stanses og NSB kjører buss for tog mens arbeidet pågår.

Arbeidsområdet i Arna der det skal bygges en betongkanal til telekabler og vann- og avløpsrør under alle sporene. Ulriken tunnel er midt i bildet og portalen til den nye tunnelen til venstre.

Fra natt til torsdag 15. mars til natt til mandag 19.mars skal det være arbeid på jernbanen mellom Bergen og Voss. Togene stanses og NSB kjører buss for tog mens arbeidet pågår.

Nærmere informasjon om rutetidene finnes på NSBs nettside.

Reisende fra Bergen til Arna må ta buss fra perrong K på Bergen busstasjon.

Mye arbeid og flere aktører
På Bergen stasjon skal Bane NOR gjøre telearbeid under togstansen.

I Fløen og på Kronstad har Bybanen Utbygging startet arbeidet med den nye traseen til Fyllingsdalen. Begge steder skal det etter hvert bli tunnelåpninger til tunnelen som skal bygges til Haukeland sykehus. Langs jernbanesporet i Møllendalsveien skal man sette ned en sikringsvegg/spunt i grunnen, mens på Kronstad er det sikring av jernbanetunnelen som skal foregå.

På Arna stasjon skal det bygges en ny betongkanal til telekabler og vann- og avløpsrør under alle sporene i området like foran Ulriken tunnel. Man skal også støpe et rør under sporene i jernbanetunnelen i Arnanipa.

I nye Ulriken tunnel sprenges det tverrtunneler mellom den nye og gamle tunnelen. Man benytter togstansen til å meisle hull fra flere av disse tverrtunnelene gjennom til den gamle tunnelen der det ellers er full togtrafikk.

På Tunestvedt skal en sporveksel skiftes ut. Ellers skal kontaktledningen mellom Bolstad og Vaksdal kontrolleres, og nødlysanlegget i flere av tunnelene på Vossebanen testes.

Bane NOR minner om at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.