Alt klart for Kongsvingerbanen

Bane NOR og Veidekke har signert kontrakt om utskifting av kontaktledningsanlegget for siste strekning på Kongsvingerbanen.

– Det er en stor milepæl at begge kontrakter er på plass. Nå skal det bygges, sier konserndirektør Vibeke Aarnes.

Kontrakten med Veidekke Entreprenør gjelder «strekning 2» mellom Disenå og Åbogen, hvor det skal gjøres full utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av autotransformatorer (AT) inklusive lavspent og tele.

Veidekke Entreprenør har utført mange KL-jobber, men ikke på et så stort prosjekt som dette.

– Det er sjelden at Veidekke har kontrakter for så lang tidsperiode med Bane NOR som i dette prosjektet. Vi ser veldig fram til å komme i gang med arbeidene, sier distriktsleder i Veidekke Jarle Røe.

Fra venstre: Jarle Røe (distrikstleder Veidekke entreprenør), Simen Bilstad Klungland (trainee prosjektledelse), John Ringerud (prosjektleder KL AT), Terje Skjeppestad (prosjekteringsleder), Jo Henning Sinningrud (avdelingsleder bane i Veidekke), Ole Johnny Hvitås (prosjektleder bane i Veidekke) og Vibeke Aarnes (konserndirektør). (Foto: Jan Ole Enlid).

Nå kan vi bygge

I slutten av mai signerte prosjektet KL AT Kongsvingerbanen også kontrakt med Baneservice for «strekning 1» mellom Lillestrøm og Disenå.

Strekningen skal fornyes med KL-master, AT-stasjoner, lavspentanlegg og 48 kilometer med kjøreledning. I tillegg skal også ny fiber for Tele trekkes med i mastene. Eksisterende anlegg er fra 1951 og er overmodent for utskifting.

– Dette er en stor KL-jobb. Jeg vil ønske lykke til med jobben. Nå er det viktig med god samhandling for å få et vellykket prosjekt, sier Vibeke Aarnes.

Hos Veidekke er avdelingsleder Bane, Jo Henning Sinnerud, trygg på at de skal levere på kontrakten.

– Vi har god kontroll på arbeider med KL. Dette skal vi levere på, sier Sinnerud.

Ny bonusordning
Strekningen er delt inn i 5 delstrekk, bestemt av plasseringen til AT-stasjonene. Nytt for Bane NOR er at første delstrekning er bonusbelagt.

– Dette vil fungere som en mal til det videre arbeidet med strekningen og vi håper gjennom bonusordningen å kunne inspirere til at fremdrift og kvalitet opprettholdes og følger hverandre, forteller prosjektleder John Ringerud.

Riktig og raskt
Konserndirektøren er opptatt av at prosjektet skal gjøres riktig med en gang.

– Vi skal bygge bedre, billigere og raskere. For å lykkes med det er det blant annet viktig med gode rutiner for dokumentasjon i prosjektet, sier Aarnes.

Bane NOR har med dette plassert to kontrakter til en verdi av 465 millioner kroner til entreprenørene for KL AT-prosjektet på Kongsvingerbanen. Ved siden av skal Bane NOR handle Byggherrelevert materiale for ca. 120-140 millioner kroner til begge strekningene.

– Totalt er rammen på prosjektet for begge delstrekninger til sammen 876 millioner kroner. Byggingen er ferdig sommeren 2021, avslutter John Ringerud.