- Et godt jernbanebudsjett

Regjeringen foreslår totalt 26,4 milliarder kroner til jernbaneformål i forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er en økning på 12,4 prosent sammenlignet med vedtatt budsjett i 2018.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde av sporarbeider ved Leirsund. (Foto: Lars Frøystein)

– Dette er uten tvil et godt jernbanebudsjett. Vi er vi godt fornøyd med den sterke satsingen på jernbane som videreføres i forslaget. Det vil bidra til et løft som kommer de reisende til gode, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Drift og vedlikehold

For 2019 foreslås det bevilget 2,6 milliarder kroner til drift og 6,2 milliarder til vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. I det sistnevnte beløpet inngår 1,4 milliarder til ERTMS-prosjektet, som skal erstatte dagens signalsystemer og er viktig for å få bedre punktlighet og kapasitet i togtrafikken. For 2019 er det lagt opp til videre økt aktivitet i prosjektet, med planlegging og noe forarbeid på Gjøvikbanen og Nordlandsbanen.

– Prioritering av vedlikehold og fornying er grunnleggende viktig for at passasjerer og godstransportører skal oppleve en mer punktlig og pålitelig jernbane, sier Frimannslund. 

Investeringer

Når det gjelder utbyggingsprosjekter legger regjeringen opp til anleggsstart for InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, samt videreføring av de utbyggingsprosjektene som allerede er i gang. Dette inkluderer Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen og Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, som fikk oppstartsbevilgning i 2018.

I tillegg foreslår også regjeringen midler til flere mindre investeringstiltak, blant annet anlegg for parkering av tog, forlenging av plattformer og flere kryssingsspor. Tiltakene er nødvendige for å øke kapasiteten i jernbanenettet og bedre vilkårene for godstrafikken.

Totalt er det foreslått om lag 10 milliarder kroner til utbygging av investeringsprosjekter og 2,2 milliarder til planlegging.

Prosjektene som får planleggingsmidler er i første rekke Ringeriksbanen og de andre InterCity-strekningene, samt Arna-Stanghelle på Bergensbanen og videre utredning av tiltak på Trønder- og Meråkerbanen.

– Dette betyr at vi kan holde tempoet oppe på Follobanen og de andre InterCity-prosjektene som er i gang, og vi gleder oss også over signalene om oppstart av to nye parseller på Vestfoldbanen og planleggingsmidler til andre prosjekter, sier Frimannslund. 

– Positivt

Det er Jernbanedirektoratet som har ansvaret for styring og koordinering av jernbanesektoren, og bevilgningene til vedlikehold, fornyelse og investeringer reguleres av avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

– Regjeringens forslag til statsbudsjett betyr at handlingsprogrammet for jernbanesektoren i all hovedsak blir fulgt opp. Det er vi godt fornøyd med, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet i en pressemelding.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (Foto: Tonje Walde)