Varsel om helikopterflyging Moi-Kjelland

Bane NOR bruker denne måneden helikopter til å fly inn master til jernbanesporet mellom Moi og Kjelland.

I forbindelse med at Bane NOR bygger nytt strømforsyningsanlegg  for togene på Sørlandsbanen vil det i  august bli benyttet helikopter til frakting av master til jernbanesporet. Vi beklager ulempene denne støyen kan medføre for de nærmeste naboene, men det vil ikke bli fløyet over hus.

Når og hvor pågår arbeidet?
Arbeidet startet 17. juli og skulle vært ferdig i midten av august. Imidlertid har det dårlige sommerværet ført til at helikopteret har stått mye på bakken, og vi blir derfor nødt til å forlenge flygingen utover høsten.  Flygingen vil fortsette mellom Moi og Kjelland  ut august og muligens i september,  igjen avhengig av været. Det vil kun bli fløyet mandag til torsdag; fra ca. kl. 12:30 til17:30. 

Hva slags arbeid gjennomføres ?
Rundt 300 kontaktledningsmaster skal flys ut med helikopter i peroden.

Om støyvarsling
Bane NOR forholder seg til Statens retningslinjer for begrensning av støy og varsling med avbøtende tiltak (T-1442). Ved særlige behov kan Bane NOR vurdere alternativ overnatting, men vi presiserer at dette må avklares med Bane NOR på forhånd. Ta i såfall kontakt med nabokontakt Torgald Sørli på sortor@banenor.no

Ved akutt behov for å komme i kontakt med prosjektet kan ansvarlig byggeleder kontaktes på tlf.  404 27 852.
Politi og Kommunoverlegen i Lund er informert om flygingene.

Les mer om prosjektet  på våre nettsider
Alle nyheter om prosjektet legges ut på www.banenor.no/Strom_Sorland