Store helgejobber på Gjøvikbanen og Dovrebanen

Helga 2-3. september skal Bane NOR jobbe høyt og lavt på Gjøvikbanen og Dovrebanen, noe som medfører endringer i togtilbudet. På den nordre delen av Dovrebanen gjelder dette også mandag 4. september. Den største jobben er på Heimdal stasjon.

Det blir hektisk aktivitet på Heimdal stasjon de nærmeste dagene. (Foto: Einar Solem)

Dovrebanen

De berørte strekningene er Eidsvoll-Hamar-Lillehammer-Dombås-Støren (lørdag-søndag), samt Støren-Trondheim (fram til tirsdag kl. 07:00). Dessuten berøres også strekningene Hamar-Løten og Trondheim-Storlien. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.

Heimdal stasjon
På Heimdal skal Trondheim kommune gjøre klart for bygging av kulvert i Johan Tillers veg. Den blir stor – faktisk skal det gå fem togspor over denne; tre vanlige, ett i retning terminalen på Heggstadmoen og ett til potensiell godsterminal på Torgård. Spor 1 og spor 2, begge på 300 meter, må flyttes midlertidig, og det blir også bygget et interimspor for Heggstadmoen.

I spor 1 i sørenden på Heimdal stasjon legges det inn en ny sporveksel. Dette skjer i regi av Bane NOR. Interimsporene er stort sett ferdig bygget; det er sammenkoblingen mellom eksisterende spor og interimspor som er den store jobben nå.

Disse to midlertidige sporene skal ha kontaktledning; master og fundament er allerede bygget og gjort klart. Det er sammenkoblingen av kontaktledningsanlegget i begge ender av de nye sporene som skal på plass i helgen.

Signal for både innkjør og utkjør må også flyttes. Også her er en god del arbeid gjort på forhånd: kabler er strukket og mye er på plass, men det blir nok en del arbeidstimer likevel.

Felles entreprenør for de to store prosjektene er Veidekke Bane. Firmaet dekker alle de tilknyttede jernbanefaglige områdene.

Trondheim stasjon
På Trondheim stasjon skal dagens relésatser for ordre og indikering erstattes med Programmerbar logisk styring (PLS).

I tillegg må det lokale betjeningsanlegget som består av et stort indikeringspanel(kalt buen) og tastatur, erstattes med et skjermbasert stillerapparat som betjenes med mus og tastatur.

Betjeningsanlegget benyttes av togekspeditør for å framføre tog. Det nye systemet vil gjøre det mulig å sperre spor ved arbeid samt være mye enklere å endre når det gjøres endringer i sikringsanlegget på Trondheim Stasjon.

Andre jobber i Trøndelag
Et gjentagende vått område i sporgangen ved Hofstad mellom Ler og Melhus får skiftet ut massene for å gjøre stedet mer robust mot nedbør.

Mellom Støren og Nypan kjøres en pakkmaskin med arbeid flere steder. Deretter kjører maskinen inn i anleggsområdet Ler – Søberg og videre til Nypan. I Lersbakkene opp fra Nypan til Heimdal vil mannskaper gå over skinnestrukturen og kvalitetssikre denne etter god jernbanestandard.

Eidsvoll-Dombås
På Fron stasjon skal det byttes to sporveksler i løpet av helga, og mellom Fåberg/Lillehammer og Eidsvoll skal det gjøres diverse sporveksel- og sveisearbeider. Det blir også utført vedlikeholdsarbeider og supplert ballast på strekningen.

Mellom Strandlykkja og Espa skal det foregå maskinell sporjustering og ballastplanering. Det skal byttes sviller på deler av strekningen mellom Sørli og Stange. Mellom Hamar og Jessnes skal en støttemur bygges.

Mellom Brumunddal og Brøttum blir det byttet skinner på deler av strekningen. Videre gjennomføres det et maste- og utliggerbytte på strekningen Brøttum-Bergseng. Ved Lillehammer stasjon skal den nye gangbrua til Hammartun skole heises på plass.

Innholdsrik arbeidshelg på Gjøvikbanen

Den 2-3. september er det duket for en omfattende og innholdsrik arbeidshelg på søndre del av Gjøvikbanen (Oslo S-Jaren). Arbeidene som er et ledd i nødvendig vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen, berører togtrafikken på strekningen. Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles.

De omfattende arbeidene starter natt til lørdag med pakking (stabilisering) av sporene ved Grefsen og Kjelsås. Deretter går det slag i slag frem til arbeidene avsluttes ved 11-tiden søndag formiddag. Ved Grefsen og Kjelsås vil det i tillegg bli utført periodisk kontroll av signalanleggene. Tilsvarende arbeider vil også foregå ved Sandermosen, Nittedal, Åneby og Hakadal. Ved Grua skal et signal demonteres.

Hakadal er åsted for den mest omfattende enkeltjobben. Der skal deler av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm skiftes ut. Mellom Hakadal og Stryken skal en rekke isolatorer på kontaktledningsanlegget skiftes ut. Ved Stryken er det også duket for utskifting av gamle master.

Sporarbeider står også på programmet denne helgen. Blant annet ved Sandermosen der det skal skiftes sviller under en sporveksel. Ved Monsrud skal nærmere 400 meter med skinner skiftes ut, og ved Roa går arbeidshelgen med til diverse fjellsikringstiltak.

På Gjøvikbanen gjøres det også arbeider på strekningen Roa-Jaren-Gjøvik innenfor tidsrommet kl. 08:40 til 15:20 i  perioden mandag 4. september  - fredag 15. september.

NB! Selv om det ikke går «normale» passasjertog eller godstog i  arbeidsperioden,e vil det hele tiden være tunge arbeidsmaskiner i fart på skinnene – og det er selvsagt både forbudt og forbundet med livsfare ved å oppholde seg i sporet eller nær dette.