Stor sommerjobb på jernbanen i Rogaland

Også denne sommeren skal det gjøres omfattende arbeider for å fornye jernbanen mellom Moi og Stavanger. Dette betyr redusert togtilbud i sommermånedene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sporarbeid på Jærbanen i fjor sommer. (Foto: Thomas Johansson)

Bane NOR begynner årets sommerjobb på jernbanen om morgenen 18. juni og holder på fram til kvelden 12. august. I løpet av dette tidsrommet skal det jobbes med en rekke tiltak som vil bidra til bedre driftsstabilitet, punktlighet og kapasitet på strekningen.

Les mer på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles i denne perioden.

Sandnes-Stavanger
Mellom Sandnes og Stavanger vil Bane NOR fullføre installasjon og testing av et nytt signalsystem fra leverandøren Thales, som skal tas i bruk 13. august. Dette vil gi jernbanen flere fordeler:

  • Færre tekniske feil knyttet til signalanlegg og tilhørende komponenter.
  • Bedre og mer fleksibel håndtering av togtrafikken, spesielt ved avvik i oppsatte togavganger.
  • Bedre kapasitet; det nye signalanlegget åpner for å kunne kjøre flere tog på dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

Det skal jobbes døgnet rundt i denne perioden, men de mest støyende aktiviteter vil hovedsakelig bli utført de tre første ukene. I forkant av arbeidene vil jernbanens nærmeste naboer få et infoskriv med nærmere informasjon dersom de blir berørt av støyende arbeider eller nattarbeider.

Dette er arbeidene som skal utføres mellom Sandnes og Stavanger i sommerperioden:

  • Demontering av eksisterende signalanlegg med tilhørende komponenter og kabler.
  • Installasjon og testing av nytt signalanlegg mellom Klepp og Stavanger.
  • Arbeider med spor og kontaktledning på stasjonene Sandnes og Stavanger.
  • Sveising av skinnegangen flere steder mellom Klepp og Sandnes.

Egersund – Sandnes
På denne strekningen skal Bane NOR bruke tiden til flere ulike vedlikeholds- og fornyelsesoppgaver. Den største er arbeidet med Launes bru ved Egersund. De seks første ukene i sommerbruddet vil det foregå forberedende aktiviteter som klargjør for skifte av brua, inklusive støping av landkar. Selve byttet av brua (Launes 3) er planlagt en helg i slutten av august.

Lenger vest på strekningen vil driftsorganisasjonen være opptatt med sville- og skinnebytte, fornyelse av signaler, skifte av sporfeltreleer, fornyelse av sporvekselvarme og generisk vedlikehold.

Sørlandsbanen Vest jobber konstant med utfordringer knyttet til vedlikehold av Norges tettest trafikkerte enkeltspor. Arbeidet Sørlandsbanen Vest får gjort i sommer er arbeid som ellers måtte vært gjort på nattestid eller mellom togene, men oppholdet i togtrafikken i sommer gjør at vi får utført mer vedlikehold for pengene.

Moi – Egersund (19.juni – 9.august)
På denne strekningen fortsetter arbeidet med å fornye strømforsyningsanlegget på Sørlandsbanen. I 2016 sto strekningen Egersund - Sandnes ferdig, og siden i fjor sommer har det pågått boring av fundamenter til nye master mellom Moi og Egersund. Her kan du se en film om arbeidet.

De gamle tremastene ble satt opp på midten av 50-tallet, men i sommer kommer nye på plass. 950 master skal flys inn med helikopter på dagtid. På strekningen er det også 19 tunneler som skal få nytt oppheng i tillegg til kontaktledningen, og det skal bygges sju nye autotransformatorer (AT). 

Autotransformatorene står plassert ca. hver tiende kilometer langs banen og gir en jevnere og mer stabil strømforsyning til togene enn den gamle typen kontaktledningsanlegg. Dette betyr at det kan kjøres flere og tyngre tog, noe som ikke minst er viktig for godstrafikken. Strømforsyningsanlegget på strekningen skal stå ferdig i løpet av 2018.

Vegvesenet med to bruprosjekter over jernbanen
Statens Vegvesen jobber for tiden med to bruprosjekter som krysser sporet i Sandnes. Begge disse prosjektene nyter godt av den togfrie perioden i sommer. Det ene prosjektet, E39 Hove-Sandved er i ferd med å ferdigstilles og benytter anledningen til å fjerne en beskyttelseskulvert over sporet og bygge opp kontaktledningsanlegget på nytt.

Det andre prosjektet, Rv. 44 Skjæveland–fv. 505 Foss-Eikeland er i oppstartsfase og vil i siste del av perioden etablere midlertidig senkning av kontaktledningsanlegget i hovedsporet forbi Ganddal godsterminal.

 

Brua Launes 1 (nærmest) ble byttet ut sommeren 2016. Nå har turen kommet til den markerte delen.Boring av mastefundamenter for nytt kontaktledningsanlegg. (Foto: Torgald Sørli)