Stor rift om ansvarsfull jobb

I fjor søkte over 800 personer om utdanning som trafikkstyrer. Når årets søknadsfrist utløper 19. februar venter Bane NOR minst like stor interesse for et krevende yrke med stort ansvar.

Grith Jensen gir signal 12A «kjøretillatelse» som trafikkstyreraspirant på Grefsen stasjon. (Foto: Privat/Instagram)

- Jeg syntes dette virket som et spennende studium og yrke, og jeg fant ut at arbeidsplassen hadde et godt rykte. Muligheten til å begynne i en fast og stabil jobb var selvsagt også viktig, sier Grith Jensen, som ble ferdig uteksaminert som trafikkstyrer sommeren 2016.

En trafikkstyrer planlegger, styrer og kontrollerer togtrafikken inne på en stasjon og fram til neste stasjon. Det er en ansvarsfull jobb som krever at man er selvstendig, nøyaktig og kan arbeide under hektiske forhold.

Lønn under utdanning
- Utdanningen varer i ni måneder og består av like mengder teori og praksis. Den teoretiske undervisningen foregår på Norsk jernbaneskole i Oslo, mens praksisen skjer på en eller flere stasjoner, gjerne i nærheten av der vedkommende bor. Bane NOR betaler lønn under utdanningen, og alle som består eksamen etter endt opplæring blir ansatt i fast stilling som trafikkstyrer, opplyser Tone Sletten, senior HR-rådgiver i Kunde og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

For å bli opptatt som trafikkstyreraspirant må man oppfylle helsekravene i Togframføringsforskriften og bestå flere arbeidspsykologiske tester. Man må også gjennom en intervjurunde.

- I min klasse var det stor spredning i alder og erfaring, med folk fra 19 år og langt opp i førtiårene. Jeg vil anbefale alle interesserte å søke, uansett bakgrunn og alder, sier Grith Jensen. I sitt første år som ferdig trafikkstyrer er hun nå i gang med lokal opplæring på Alnabru godsterminal.

Trives med ansvaret
- Her er det et mylder av spor, og det skjer noe hele tiden. Det er mange togbevegelser og arbeider som pågår, og ingen dager er like. Her får man virkelig prøvd seg, sier hun.

- Jobben innebærer ansvar for mennesker og store materielle verdier. Hvordan ser du på dette?

- Det trives jeg godt med. Den praktiske og teoretiske opplæringen har gitt meg et grunnlag som gjør at jeg føler meg trygg. Et annet pluss er mange erfarne kolleger som gjerne deler av kunnskapen sin, sier Grith.

Springbrett videre
Fram mot 2030 skal det nye databaserte signalsystemet ERTMS gradvis innføres på hele det norske jernbanenettet. Dette innebærer at behovet for trafikkstyrere gradvis vil avta i årene som kommer, men HR-rådgiver Tone Sletten mener dette ikke bør skremme noen fra å søke:

- Med erfaring som trafikkstyrer kan du søke opplæring som togleder. Toglederne overvåker og styrer togtrafikken i et større geografisk område fra en døgnbemannet trafikkstyringssentral. Disse jobbene vil bestå i overskuelig framtid, sier hun.

- Vi ser etter kandidater som er fleksible og villige til omstilling, og som er interessert i å lære noe nytt. Med kompetanse og erfaring som trafikkstyrer kan det også åpne seg ulike andre muligheter innenfor jernbanesektoren, påpeker Tone Sletten.

Det er et betydelig antall aspirantstillinger som skal besettes nå i år.  Aktuelle stasjoner i opplæringsperioden kan blant annet være Drammen, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Nordagutu, Hønefoss, Grefsen, Roa, Jaren, Elverum, Kongsvinger, Nelaug, Ål, Arna, Bergen, Narvik, Bodø, Fauske, Rognan, Dunderland, Mo i Rana, Mosjøen, Trondheim, Støren, Dombås og Åndalsnes.