Statsministeren lover dobbeltspor Arna-Stanghelle

Statsminister Erna Solberg lover at regjeringen legger opp til utbygging av ny jernbane og ny veg mellom Arna og Stanghelle i løpet av 2020-tallet. Dette kom frem under en pressekonferanse på Arna stasjon tirsdag 28. februar.

Fire partier presenterte samferdselsplaner på Arna stasjon: F.v. Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF). (Foto: Ingunn Halvorsen, Bane NOR)

– Utviklingen har trykket dette prosjektet fremover i køen på grunn av rasfare og alvorlige ulykker på vegen, sa statsminister Erna Solberg. Veg og jernbane på denne rasutsatte og svingete strekningen er grunnleggende for velferd. For næringslivet, for at folk skal komme seg trygt på jobb.

Veien skal stå ferdig i 2029 og jernbanen litt senere. Prosjektet skal planlegges med statlig arealplan.

Tema for pressekonferansen var samferdselsprosjekter i Hordaland i Nasjonal transportplan 2018 – 2029. Til stede var også representanter for de borgerlige samarbeidspartiene. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet skal nå være enige med Venstre og Kristelig folkeparti om de viktigste utbyggingene i Nasjonal transportplan 2018 – 2029 (NTP). Det er ventet at regjeringen vil legge frem NTP før påske.

Nasjonal transportplan (NTP) er statens plan for hvilke samferdselsprosjekter det skal satses på over en tolvårsperiode. Det blir laget en ny NTP hvert fjerde år. Det er regjeringen som lager planen og legger den frem som en stortingsmelding. NTP 2018 – 2029 blir lagt frem for Stortinget i løpet av våren og skal etter planen behandles i Stortinget til sommeren.