Stasjon i Sandnes får nytt navn

Lørdag 12. august endrer Sandnes stasjon navn til Skeiane.

Sandnes stasjon endrer navn til Skeiane stasjon 12. august. Navneendringen skjer for å unngå at stasjonen blir forvekslet med Sandnes Sentrum. Togtilbudet blir som før.

Sandnes stasjon ble bygget i forbindelse med Høybanen i 1955, men nærheten til Sandnes Sentrum og navnelikheten har ført til at passasjerer av og til har gått av på feil stasjon. Stasjonen er beholdt som stoppested for lokaltogene etter at hovedstasjonen i Sandnes ble flyttet til sentrum av byen på slutten av 1990-tallet. Dette har vært med på å øke forvirringen, ettersom det bare har vært lokaltog som har stoppet ved Sandnes stasjon.

Det er Sandnes kommune og historielaget som har foreslått navnet Skeiane.

Navnebyttet trer i kraft 12. august kl. 18:00 når sommerarbeidene i Rogaland er over. Tidspunktet kommer som et resultat av at Sandnes - Stavanger i sommer har fått nytt signalanlegg.