Sørlandsbanen stengt i fem dager

De voldsomme regnmengdene har ført til at en fylling på Augland i Kristiansand må byttes i sin helhet før det er forsvarlig å kjøre tog. Dette betyr at det ikke vil gå tog mellom Vennesla og Kristiansand. Foreløpig prognose for gjenåpning er lørdag.

Første tegn på at fyllingen var porøs; kontaktledningsmasten synker. Foto: Reidar Kongevold/Bane NOR- Fyllingen er skadet og utvasket i bunnen og vil ikke over tid kunne bære de belastningene som togpassering gir, sier områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR. – Sikkerheten kommer først, og fyllingen er undersøkt av både geolog og andre fagpersoner, og anbefalingen er at eksisterende fylling må fjernes og bygges opp på nytt. 

Fyllingen ligger mellom Langemyr og Mosby er delvis anlagt på den gamle traseen til Setesdalsbanen og er ved overgangen til Sørlandsbanen hevet betydelig. Men ettersom elva Otra har steget de siste dagene, har den sperret for utløpet på den andre siden av jernbanen. Dermed er fyllingen som jernbanesporet ligger på blitt porøs og utvasket.

Fyllingen vil bli byttet ut i ca 100 meters lengde og 6 meters dybde., det vil også bli etablert nytt og større flomløp gjennom fyllingen.

Arbeidet med å erstatte den gamle fyllingen vil starte så snart det er praktisk mulig, sannsynligvis allerede mandag. Mens arbeidene pågår vil Sørlandsbanen være delt i to. Det vil gå tog mellom Oslo og Vennesla og mellom Kristiansand og Stavanger. Mellom Vennesla og Kristiansand vil det bli satt opp busspendel. Vi henviser til NSB for nærmere informasjon om togtrafikken. 

Stian Wesøy, Områdedirektør Sør i Bane NOR