Signerte rammeavtale for utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner

Bane NOR har valgt både internasjonale og norske firmaer som leverandører til parallelle rammeavtaler for avrop knyttet til utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner.

Fra venstre; Svein-Ole Sjøtun (Bane NOR), Øyvind Mork (Asplan Viak), Daniel Wallstöm (Tyréns AB), Arnfinn Hardersen (ÅF Infrastructur AB), Laura Järvinen (Sito Oy), Gorm Frimannslund (Bane NOR), Janne Aas-Jakobsen (Niras Norge AS), Snorre Lægran (Sweco Norge AS), Grethe Bergly (Multiconsult ASA), Sigurd Rugsland (Norconsult AS), Hilde Nordskogen (Rambøll Norge AS), Morten Kirkerud (Bane NOR) og Robert Norbeck (COWI AS)Rammeavtalen dekker tre kategorier; utredninger, offentlige planer og tekniske hovedplaner, og er en videreføring av utgående rammeavtale for de samme områdene. Den nye rammeavtalen har en varighet på fire år med to opsjoner på to år hver og har en total kontraktramme på inntil 500 millioner kroner.

Firmaer som er tildelt rammeavtale, for alle tre kategorier, er i alfabetisk rekkefølge:

  • Asplan Viak AS
  • COWI AS
  • Multiconsult ASA
  • Niras Norge A/S
  • Norconsult AS
  • Rambøll Norge AS
  • Sito Oy (Finland)
  • Sweco Norge AS
  • Tyréns AB (Sverige)
  • ÅF Infrastructure AB (Sverige)

Konsernsjef Gorm Frimannslund er godt fornøyd med utvelgelsen og uttaler:

- Sammensetningen av firmaer som konkurrerte om denne rammeavtalen gir Bane NOR en garanti for både allsidighet og kvalitet på leveranser og viser den store interessen jernbaneprosjekter har i Norge og Skandinavia. De deltakende firmaene har tidligere jobbet med store internasjonale utredninger og planer.

Signering fant sted i Bane NOR sine lokaler fredag 7. juli 2017 og rammeavtalen trådte i kraft umiddelbart etter signeringen. Rammeavtalen kan brukes av hele Bane NOR. Hvert avrop som gjøres på avtalen innebærer en minikonkurranse mellom de interesserte tilbyderne.