Sandvika stasjon ferdig renovert

Torsdag 1. juni ble det markert at Sandvika stasjon nå står ferdig etter en omfattende oppussing og modernisering. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for «gjenåpningen».

Snoren spjæres: F.v. konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes. (Foto: Barbro Hestnes)

Sandvika stasjon ble åpnet i 1872. Da gikk det kun fem daglige tog til Christiania. I dag betjener stasjonen Flytoget, lokaltog og regiontog samt mange av landets busslinjer, og den har ca. to millioner passasjerer i løpet av året.  Stasjonen er et viktig knutepunkt for alle trafikanter og for øvrige brukere av Sandvika sentrum.

Stasjonen har blitt kraftig oppgradert for å bedre publikumstilkomsten til stasjonen. Gangtunellen er rustet opp og heisene er i åpne stål- og glass-konstruksjoner for å gi en visuelt åpen og trygghetsskapende tilkomst fra kulvert og opp på plattform. Uoversiktlige soner er redusert, og nytt lysanlegg på plattformene bidrar til at stasjonen oppleves tryggere.

Stasjonens øvrige fasader ut mot bussterminalen og Otto Sverdrups plass er også oppgradert betraktelig. Her er det blant annet bygget halvtak med belysning som gir skjermet og trygg tilkomst til stasjon og butikker. Utleiearealene er også pusset opp, og ut mot Otto Sverdrups plass er det gode serveringstilbud.

Prosjektet er finansiert med betydelige bidrag fra Bane NOR (tidligere Jernbaneverket og ROM Eiendom). Prosjektet er utført som del av Bane NOR Eiendoms knutepunktstrategi, hvor målet er å tilrettelegge stasjonene slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt.

På åpningsmarkeringen rettet konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom en takk til Bærum kommune for et nært og godt samarbeid og Element Arkitekter for en glimrende jobb med stasjonen. Sammen med Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes assisterte Eiken da Ketil Solvik-Olsen klippet åpningssnora.

Samferdselsministeren snakket varmt om hvor viktig det er å skape en enklere og bedre hverdag for folk flest gjennom å gi bedre mobilitet. Målet er at kollektivtilbudet skal bli så attraktivt at det blir den ønskede reisemetoden. Han roste kommunene som regulerer på en slik måte at det blir mulig for flere å arbeide og bo nær et kollektivknutepunkt.

Åpningsmarkeringen ble avsluttet med kaffe og kake til alle og vakker sang fra Sandvikens Mandskor.