Ras stengte Flåmsbana

Flåmsbana er stengt etter at et stein- og jordras traff sporet ved Blomheller om morgenen onsdag 22. februar.

Natt til onsdag gikk raset på Flåmsbana, som er Norges bratteste jernbanestrekning. Foto: Bane NORRaset gikk ved Blomheller, om lag 8 kilometer fra den øvre endestasjonen Myrdal. Bane NORs mannskap oppdaget det på en rutinemessig kontroll av strekningen onsdag morgen. Jord, stein, snø og trær hadde rast ned i jernbanesporet og på vegen.

Bane NORs geolog og øvrige fagfolk undersøkte rasstedet da det ble lyst. Det har løsnet 8-10 kubikkmeter stein i en fjellhammer 100-150 meter over sporet. Geologen anslår raset til 20 meter bredt. Rundt 30 meter av sporet må repareres og legges på plass, og ti sviller må skiftes. Kjøreledningen er uskadet.

En entreprenør skal gå over området og se om det er flere løse steiner som må renskes, og eventuelt om det må boltes i fjellet. Når de vurderer området som trygt, kan arbeidet med å rydde og reparere sporet starte.

Flåmsbana er Norges bratteste jernbanestrekning. I 2012 bygde Jernbaneverket (nå Bane NOR) en rasvoll etter at det gikk ras nedenfor munningen av Blomheller tunnel i desember 2011. Høsten 2016 ble fjellet over tunnelmunningen sikret.

Oppdatering torsdag 23.2. kl. 15.00: Arbeidet med å renske løse steiner i fjellsiden er avsluttet. Entreprenøren er i gang med å rydde sporet slik at Bane NORs mannskap kan reparere skadene. Arbeidet blir etter planen gjort ferdig i løpet av kvelden og natten.

Oppdatering fredag 24.2. kl. 8.50: Arbeidene ble ferdige i natt, og banen er åpen for trafikk igjen. 

Rundt 30 meter av sporet må repareres og legges på plass etter raset. Foto: Trine Helle Simmenes/Bane NOR