Punktligheten øker

Bane NOR har et mål om at punktligheten for togene skal være høyere enn 90 prosent i 2017. Hittil i år ligger vi godt an, med en punktlighet på 92 prosent.

Denne kurven viser punktligheten for persontog i perioden 21. juni - 20. juli 2017.

Bane NOR har krevende og høye mål på punktlighet fordi dette er det viktigste «produktet» vi leverer til de reisende og en viktig faktor for at vi skal levere vårt samfunnsoppdrag.

- Hvis vi tar med i betraktningen at vi har økt persontrafikken med over 30% de siste årene, og at vi nå har flere tog enn noensinne som passerer gjennom Oslo S, er vi veldig fornøyd med å ligge foran vår egen prognose for 2017, sier Kjell Ivar Maudal, fungerende konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR og fortsetter.

- I fjor ble totalresultatet for all persontogtrafikk på 91% og så langt i år ser det ut som om vi skal få et enda bedre resultat, noe vi i Bane NOR jobber hardt for å levere på.

Kritikk i senere tid
Bane NOR har denne uken blitt kritisert i media (Aftenposten 19.07.) for å ikke levere på våre mål om punktlighet. Aftenposten har i sin artikkel kun sett på visse tidsperioder og på enkeltstrekninger. Dersom vi ser på totalen for fjoråret og så langt i år, ligger vi foran våre mål og prognoser, per tiden med en punktlighet på 92%.

-Vi jobber likevel kontinuerlig og hardt med å opprettholde og bedre punktligheten ytterligere, sier Maudal.

For å sjekke Bane NOR’s punktlighet kan du til enhver tid gå til våre nettsider hvor alle punktlighetstall blir oppdatert hvert døgn. http://www.banenor.no/Nyheter/punktlighet/

Illustrasjonsfoto fra Oslo S: Øystein Grue