Arbeidspåske på Oslo S

Fornyelsen av Oslo S vil fortsette gjennom hele 2017. Årets arbeider starter i påsken og intensiveres til sommeren. Deler av Oslo S stenges derfor for togtrafikk i perioder av påsken. Det medfører færre avganger og strekninger hvor det ikke går tog.

Mye arbeid skal utføres i påsken. Her er fra arbeidene på Oslo S påsken 2016

Fra lørdag 8.april klokken 01:30 til søndag 16.april klokken 20:00 vil togtrafikken i større eller mindre grad bli påvirket av anleggsarbeid. Dette gjelder på Oslo S og flere av linjene som enten kjører gjennom Oslotunellen eller som har siste stopp på Oslo S.

Detaljert informasjon om hvordan trafikken avvikles finner du blant annet  på nettsidene til NSB og Flytoget.

Bane NOR skal blant annet bygge flere sporsløyfer, bytte en sporveksel og fornye kontaktledningsanlegget (kjørestrømmen til togene). I tillegg skal flere signaler optimaliseres.

Når arbeidene med fornyelse av jernbanen gjør det nødvendig å stanse togtrafikken, er det viktig for Bane NOR å utnytte disse periodene best mulig til nødvendig vedlikehold og utbedringer av eksisterende infrastruktur. Det blir en travel påske på Oslo S hvor folk jobber dag og natt for å dra arbeidet i havn.