Oslo-Stockholm: To av fem avganger rammes av anleggsarbeidet på Kongsvingerbanen

Kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er 66 år gammelt og overmodent for utskifting. Den sårt tiltrengte og omfattende jobben med å bygge nytt og moderne anlegg starter 1. oktober 2018. Arbeidet vil vare i tre år og foregå på dagtid.

Tog fra Stockholm har ankommet Oslo S. (Illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)

- Det vil likevel gå tog, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. - Vi forsøker å begrense konsekvensene så mye som overhodet mulig. Vi har for eksempel valgt å skjerme pendlertrafikken morgen og ettermiddag. Det samme gjelder den viktige godstrafikken som for en stor del går om kvelden og natten. Det er togtilbudet mellom kl. 9 og 14 som blir rammet.

- Dette har togselskapene vært kjent med lenge. Det nye er at arbeidet starter opp i oktober 2018 i stedet for januar. Det skyldes Bane NORs egne budsjettprioriteringer og ikke mangel på penger, sier Bjørn Kristiansen.

Har vært åpne med togselskapene
Konserndirektøren innrømmer at dette ikke er en ideell situasjon, men understreker at det er en helt nødvendig forutsetning for å kunne gjennomføre det omfattende moderniseringsprosjektet. 

-Målet var å komme i gang fra årsskiftet, men i vårt budsjettarbeid har vi prioritert prosjekter og tiltak som har mer direkte sikkerhetsgevinst. Jeg vil understreke at vi hele tiden har vært åpne overfor togselskapene om dette, og avviser derfor påstandene om at beslutningen om å utsette byggestarten med ni måneder kom helt ut av det blå.

Bjørn Kristiansen er heller ikke udelt enig med SJs beskrivelse av de negative konsekvensene for selskapets togtilbud på Kongsvingerbanen. Han mener det er rom for å nyansere bildet.

-Prosjektet innebærer blant annet at SJ må sløyfe morgentoget fra Stockholm til Oslo, men tre av fem avganger kan kjøres som normalt. Det er med andre ord ikke snakk om en rasering av det populære hurtigtogtilbudet mellom den svenske og norske hovedstaden. En eventuell beslutning fra SJ om å legge ned det populære togtilbudet, må nødvendigvis stå for SJ-sjefens regning.

Fleksible kjøreperioder
Konserndirektøren fastslår at byggeperioden blir 36 måneder og ikke 48 måneder, slik SJ har lagt til grunn. Han avviser samtidig påstandene om at Bane NOR ikke kan være fleksible innenfor ruteterminen.

- Kongsvingerbanen er høyt belastet gjennom hele driftsdøgnet og ruteplanleggingen er et stort puslespill som også berører godstrafikken og øvrige persontog på strekningen. Det vil for SJ med en endringssøknad være mulig å søke om endrede kjøreperioder for sine tog på bakgrunn av det endrede sportilgangsbehovet for KL-arbeider som nå er varslet. Bane NOR vil samarbeide tett med SJ, NSB og godsselskapene mot et felles mål om å få til et best mulig rutetilbud i perioden frem til en etterlengtet byggestart i oktober 2018 og gjennom bygge- og anleggsperioden.

Da denne artikkelen ble publisert 30. august, oppgav vi først at én av tre avganger blir berørt av arbeidene på Kongsvingerbanen. Dette er ikke riktig, det korrekte er to av fem avganger. Vi beklager denne feilen.

Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. (Foto: Tonje Walde)