Nytt kryssingsspor tatt i bruk på Ofotbanen

Klokka 21:33 onsdag 8. november ble det nye kryssingssporet på Djupvik mellom Narvik og Straumsnes stasjoner tatt i bruk. Dette betyr mye for kapasitet og punktlighet på Ofotbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette bildet fra Djupvik er tatt på forsommeren i år, med den nye tunnelåpningen til venstre og det gamle sporet til høyre.  I bakgrunnen skimtes den nye Hålogalandsbrua, som er under bygging på E6. (Foto: Kalle Punsvik)

De senere årene har alle mellomstasjonene på Ofotbanen (Bjørnfjell, Katterat, Rombak og Straumsnes) fått nye og lengre kryssingsspor. På Djupvik, hvor stasjonen ble fjernet allerede på 1920-tallet, har det ikke har vært kryssingsspor tidligere.

- Utbyggingen av kryssingssporene på de fire stasjonene gav oss først og fremst mulighet til å kjøre 750 meter lange malmtog. Men på Narvik stasjon er sporene bare 550 meter lange, og nå får vi en helt ny kryssingsmulighet bare fem minutter fra Narvik. Dette reduserer ventetiden for tog som skal inn og ut av Fagernesterminalen og gjør trafikkstyringen langt enklere, sier togdriftsleder Bill Olaisen i Bane NOR i Narvik.

Dette er prosjektet

På Djupvik er det nå bygd et nytt spor som totalt er 1060 meter langt, hvorav ca. 830 meter i en ny, enkeltsporet tunnel.  Dette blir heretter hovedspor (spor 1), mens det gamle sporet ute i dagen beholdes som spor 2 og brukes ved kryssinger.  Som nevnt er kryssingssporet tilrettelagt for samtidig innkjør av 750 meter lange tog.

Ved tunnelpåhugget i øst er det etablert et 30 meter langt rasoverbygg, og det er også bygget et nytt stikkspor og lagerareal for Bane NORs driftsavdeling. Dette gir bedre muligheter for hensetting av materiell, samt av- og pålasting av pukk, skinner og sviller.

- Det har vært en spennende reise så langt, men vi kan ikke slappe av enda. Det gjenstår fortsatt mye etterarbeid med dokumentasjon og komplettering av de tekniske anleggene, sier prosjektleder Simen Grenersen i Bane NOR.

Utfordringer

- Prosjektet åpner som forutsatt. Underveis hadde vi riktig nok et internt prosjektmål om å ta sporet i bruk allerede i august, men vi har hatt mange utfordringer og er fornøyd med å ha kommet godt i mål, sier Grenersen.

Noe av det mest krevende har vært tunneldriving og omfattende anleggsarbeider i umiddelbar nærhet til spor i drift. Hver sommer er det en periode på tolv uker hvor Ofotbanen er stengt i sju timer hver natt for nødvendig vedlikeholdsarbeid på den tungt trafikkerte strekningen.  

- Vi har hatt harde tak i disse periodene. I fjor gjorde vi mye av grunnarbeidene i påkoblingspunktene på begge sider av tunnelen, og i år har det vært full fart med de jernbanetekniske arbeidene, sier Grenersen.

Arbeidene i tunnelen pågikk hele vinteren 2016/17, og gjennomslagssalva ble avfyrt 12. januar.

Entreprenør for grunnarbeidene har vært Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), mens Torpol Norge AS har kontrakten for de jernbanetekniske arbeidene. Det samlede kostnadsoverslaget for prosjektet er på ca. 330 millioner kroner. 

Første tog gikk gjennom den nye tunnelen 8. november. Faste, planlagte kryssinger på Djupvik innføres fra ruteendringen 10. desember. (Foto: Jørn Eliassen)

Hos togledelsen i Narvik har det nye kryssingssporet har kommet opp øverst til venstre på den store, lyseblå skjermen. (Foto: Per Ø. Mohus)