Nytt jernbanespor kutter 7 000 vogntog

Det nye sidesporet til Voss Water på Iveland i Aust-Agder gir god klima-effekt. 20.000 tonn CO2-utslipp fjernes årlig som følge av den nye linja, som ble tatt i bruk 15. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her er det nye sidesporet til Voss Water. (Foto: Vegard Hodne, Iveland kommune)

Av en totalkostnad på 20,2 millioner har Bane NOR bidratt med 10 millioner kroner, primært til jernbanetekniske arbeider. Det er lagt inn en sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider, og sidesporet fram til bedriftsområdet er 688 meter langt. Andre bidragsytere til spleiselaget er Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Knutepunkt Sørlandet.

Svingete fylkesveier
Bakgrunnen for nyåpningen er en søknad fra Voss Water om opprustning av det gamle sidesporet. 7.000 vogntog årlig har fraktet vann på svingete og smale fylkesveier forbi hele fem barneskoler på vei ned til havna. Det nye vanntoget skal gå fra Vatnestrøm til Kristiansand én gang i døgnet og skal driftes av godstogselskapet CargoNet. I fabrikken produseres 75.000 flasker i timen. Vannet blir så plassert i containere, 22 vogner på hvert tog, og volumet er økende.

Fjerner 20.000 tonn CO2
At Vossvannet kjøres med elektrisk tog i stedet for dieseldrevne vogntog, betyr mye for miljøet.Konsulent Jon Refseth har med konservative anslag regnet ut en miljøeffekt på20.000 tonn CO2-ekvivalenter mindre utslipp per år. Fra havna, og opp igjen til fabrikken, tar toget med seg emballasje, tomme flasker, og annet nødvendig materiell til produksjonen.

Omlag 4,7 millioner liter vann transporteres hver måned ut fra Voss Productions i Aust-Agder. For 2016 var den totale produksjonen på 100 millioner flasker. To tredjedeler av vannet eksporteres over Atlanteren til USA. Ettersom majoritetseieren i Voss er et kinesisk investeringsselskap, er potensialet stort for eksport også til Kina.

Porten til Europa
Fra Bane NORs side understrekes det at EU over tid har jobbet med transportnettverkene sine, og at bevilgningen til Vatnestrøm også må sees i den sammenheng. Den korteste veien fra Danmark til Norge er Kristiansandsområdet.

- EU har de siste årene fått på plass en tospors jernbane helt inn i havna i Hirtshals, sier trafikkdirektør Bjørn Kristiansen, som understreker at dette medfører nye muligheter for gods på bane. Kristiansen legger til at Bane NOR er positive til å se på tilsvarende jernbaneløsninger for flere regionhavner.

- Det er viktig å samhandle om fellesløsninger om intermodale godsknutepunkter når infrastrukturer skal utvikles og bygges. Sidesporet fra Vatnestrøm er et godt eksempel på realisering av intermodalt knutepunkt, sier Bane NORs trafikkdirektør.

Ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland kommune stod for den offisielle åpningen sammen med fabrikksjef John Helge Austgulen. (Foto: Kjell Maudal, Bane NOR)