Nytt godstog til kontinentet

Før jul rullet det første godstoget ut fra Alnabruterminalen i den nye ScanMed-korridoren mellom Oslo og Palermo. Lasten var papir til Italia og Tyskland, tilbake kom blant annet italiensk vin og fliser.

CargoNets tog 41971 ruller ut fra Alnabru med eksportgods til Italia og Tyskland. (Foto: ScanMed RFC)

Tog 41971 hadde avgang 12. desember, og første stopp var Trelleborg for videre omlasting til kontinentet. Sammen med tog 41972 med importgods utgjorde disse det første togparet til/fra Norge booket gjennom den nye korridoren.

Togene kjøres av den norske operatøren CargoNet, som er den første operatøren som tar i bruk ScanMed RFC i Norge.

ScanMed RFC, som ble offisielt åpnet i Wien tidligere i fjor med blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stede, forbinder jernbanegods mellom Norden og kontinentet ned til Sør-Europa. Styreleder i korridoren er trafikk- og markedsdirektør i Bane NOR, Bjørn Kristiansen.

- Vi er glade for å kunne åpne nye tilbud. Desto mer gods som blir fraktet med jernbane inn og ut av Norge, desto mer gods vil fraktes videre med tog også innenlands. Jeg er svært fornøyd med at Cargonet satser i dette markedet og at de har lykkes med å starte opp dette tilbudet i markedet så raskt. Vi håper de vil utvide tilbudet i fremtiden, sier Kristiansen. 

Det er en politisk målsetting i Norge å øke mengden gods på jernbane. Det satses på å få fart på jernbanegods i Norge og en rekke tiltak er satt i gang for å øke konkurransekraften, blant annet flere krysningsspor, opprustning av skinnegang og godsterminaler.

- Det går lite containergods over landegrensene til Norge, og ScanMed er et konkret europeisk samarbeid som tilbyr godsmarkedet en god jernbaneforbindelse mellom Sør-Europa, kontinentet og Norden, sier styreleder i ScanMed RFC, Bjørn Kristiansen. 

Kontaktperson: Sven Marius Utklev Gjeruldsen, ScanMed RFC,  tel. 488 99 771.