Nye priser for å parkere ved stasjonen

Lørdag 2. desember innføres nye priser på pendlerparkering og dagparkering ved flere stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De fleste stedene øker prisen på pendlerparkering fra kr. 50,- til kr. 100 per 30-dagersperiode, mens prisen på dagparkering øker fra kr. 20,- til kr. 40,- per dag.

Bypris

Ved syv stasjoner - Drammen, Asker, Høvik, Stabekk, Strømmen, Lørenskog og Ski - er det identifisert særlige parkeringsutfordringer. Her innføres derfor bypris på kr. 250,- per måned. Ved Lillestrøm stasjon ble bypris innført allerede i 2015.

- Ved flere av parkeringsplassene våre er kapasiteten sprengt. Nå øker vi parkeringsprisene for å frigjøre parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen. Vi vet av erfaring at en prisøkning får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at folk som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier direktør Stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

Innføringen av nye, noe mer markedstilpassede parkeringspriser er et av flere virkemidler i Bane NORs nye parkeringsstrategi. Ved å innføre de nye prisene, håper Bane NOR å motivere reisende som bor i nærheten av stasjonen, til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil.

For ytterligere å stimulere til mindre bilbruk til stasjonene, vil Bane NOR også oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler. I tillegg ønsker foretaket på sikt å få på plass løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

- Vi vil gjøre bruk av ny teknologi for å få dette til, forteller Johansen.

Med den nye parkeringsstrategien har Bane NOR som hensikt å kunne gi de togreisende et bedre parkeringstilbud ved stasjonene og samtidig bidra til samfunnets mål om nullvekst i biltrafikk i og rundt byene.

Også dagparkering får ny pris

Bane NOR erfarer at det er kapasitetsutfordringer knyttet til både pendlerparkering og dagparkering.

- Vi ser mange steder, særlig i byer og tettsteder, at ikke-reisende benytter dagparkeringen ved stasjonen fordi dette er det rimeligste parkeringsalternativet i nærheten. Dermed er det ved mange stasjoner et problem at dagparkeringen fylles opp svært tidlig om morgenen. Vi håper å redusere dette problemet nå som vi nærmer oss det lokale prisnivået noe, sier Johansen. 

Bane NORs parkeringstilbud

Bane NOR har ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet.  Parkeringsplassene er forbeholdt de togreisende og er en viktig del av Bane NORs tilbud ved stasjonene. Parkering tilbys i tre kategorier:

  • Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett og tilbys per i dag ved 35 stasjoner på Østlandet og én i Trøndelag.
  • Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk.  Her betaler man per dag vha. betalingsautomat.
  • Gratisparkering. Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.