Lieråsen tunnel stenger i november

Bane NOR skal gjøre en omfattende fornyelse av Lieråsen tunnel og holder stengt fra 18. november til 4. desember.

Fornyelsesbehovet i Lieråsen er stort. Sikkerheten for de reisende har vært ivaretatt, men for å unngå stenging av tunnelen på kort varsel, er det viktig å komme i gang med arbeidene. Jobben i Lieråsen må også innpasses med andre store fornyelsesprosjekter i Osloområdet som er planlagt i årene framover, slik at omfanget av samtidige stengingsperioder på ulike strekninger ikke blir for stort.

Alle komponenter og kontaktledningen på tildekkes før det vaskes og sprøytes betong. Dette er et tidkrevende arbeid.

Det skal arbeides intenst i den 10,7 kilometer lange tunnelen mellom Lier holdeplass og Asker frem til og med sommeren 2021. Vanligvis forsøker Bane NOR å gjennomføre slike stengninger i perioder med mindre trafikk, som i sommer- og påskeferie. Men for å bli ferdig til riktig tid, må prosjektet starte arbeidet allerede nå for å rekke å stå ferdig til avtalt tid.Tunnelarbeidet er viktig for å kunne ivareta fremtidig drift og sikkerhet.

-Vi beklager de ulemper det medfører for de reisende at vi må stenge Lieråsen tunnel på et tidspunkt når trafikken er høy. De som daglig pendler inn og ut av Oslo fra Vestfold og Buskerud vil bruke mer tid på sin arbeidsreise, sier prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum.

-Årsaken til at dette arbeidet ikke kan gjøres på natt er at det krever to arbeidsskift til å renske 15 til 200 meter tunnelvegg, deretter bruker vi to skift til vask og tildekning av kontaktledening og annen infrastruktur, før vi kan begynne med selve sprøytebetongen, forteller hun.

Neste etappe starter i påsken neste år og fortsetter deretter i påske og sommerferier frem til 2021.

 For å få ferdig forberedende arbeider før sommeren neste år, må tunnelen stenge 18. november til 4. desember i år.