Se hvordan Launes bru ble løftet på plass

Siste helgen i august kom den siste delen av Launes brua på plass. I løpet av 96 timer ble den gamle delen erstattet med en ny modul på 54 meter og 333 tonn. Men forsinkelser førte til at brua ble erklært klar bare to minutter før den skulle åpne !

Etter midnatt 25.august kom arbeidet i gang, riktignok en time etter planen på grunn av forsinkede tog.  Først ble kontaktledning og autotrafo samt spor fjernet. Så snart det var gjort, begynte seks gravemaskiner og fem dumpere å fjerne massen så snart sporet var fjernet. Deretter ble landkarene sprengt i stykker og fjernet. Landkaret mot Egersund måtte pigges bort, da den gamle smalsporede brua var støpt inn som armering.
Så snart landkarene var fjernet, startet jobben med å grave frem de tre nye landkarene fra jernbanefyllingen. Disse var etablert i siste helgen av juli og lå klare under fyllingen. Parallelt med dette startet utgravingen i sundet under gangbru og jernbanefyllingen som skulle fjernes.

Stormen «Synne» gjorde skade
Det var i forbindelse med stormen «Synne» i 2015 at Launes bru ved Egersund fikk store skader. Det ble bestemt at to deler av brua skulle byttes, og at eksisterende fyllinger i begge ender skulle graves ut slik at sundet ble åpnet for større vanngjennomstrømming. I fjor ble Launes 1 satt på plass, og i år var det Launes 3 sin tur. Begge modulene er laget på Aker Solutions i Egersund og arbeidet ble gjort i samarbeid med lokal entreprenør Bertelsen og Garpestad.
Innheising av ny bru var planlagt fra lørdag kveld kl. 18 og fire timer fremover.
- Men allerede kl. 19:26 lørdag kveld var brua heist på plass og vi kunne føle oss rimelig sikre på at dette klarer vi innenfor det planlagte bruddet, forteller prosjektleder Rune Jensen. Med brua på plass følte vi at vi hadde kontroll på tiden og sporet var lagt på plass igjen morgenen etter kl. 10:00.

Pakkmaskinen kom og pakket sporet kl. 17:00 og da kunne sveising av skinner og montasje av KL/AT pågå for fullt. Omkobling av signalkablene tok 3 timer (mye lengre enn beregnet) og i denne perioden kunne det på grunn av målinger ikke ferdes skinnegående maskiner på sporet. Dette førte til at aktivitetsnivået ble høyt de resterende to timene av bruddet med etablering av ledeskinner og opprydding av området. Men bruddet ble opphevet 0:28 tirsdag 29. august, 2 minutter før tiden!

Prosjektleder Rune Jensen.

- Dette har vært et brudd med meget høyt aktivitetsnivå og mange aktører som skal utføre arbeider. På det meste var vi nesten 70 mann og kvinner i aksjon på Launes, sier Jensen. Entreprenørene Aker og Bertelsen og Garpestad har nok en gang bevist at de har et veldig godt samarbeid som gjør at vi selv om det er mange forskjellige aktører involvert så fremstår alle som et team. Stemningen på plassen har vært god hele veien under bruddet og det ble kun registrert 5 uønskede hendelser i perioden der ingen medførte personskader.

- Alt i alt et bra gjennomført brudd der vi fikk utført alle planlagte arbeidsoperasjoner og sågar fikk tid til opprydding og innlegging av ledeskinner innenfor arbeidstiden. Dette var planlagt utført på togfrie tider etter bruddet. Saktekjøringen ble opphevet samme uke.

Medieinteressen for prosjektet har vært stor, noe som gjenspeiler at dette er et godt og etterlengtet prosjekt for nærmiljøet. - Jeg vil takke alle som har bidratt til at prosjektet er gjennomført på en god måte, uten noen registrerte personskader, avslutter prosjektleder Rune Jensen.