Grønt lys i Rogaland

Lørdag 12. august begynte togene igjen å rulle mellom Moi og Stavanger. Dermed er åtte ukers intensivt arbeid med å oppgradere jernbanen over. Rundt 500 mann har deltatt i arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Egersund er det klargjort for å bytte jernbanebrua Launes 3. (Foto: Torgald Sørli)

Dermed kan togpendlerne nyte godt av et nytt signalanlegg på den nordligste delen av Jærbanen. I sommer er det installert og idriftsatt et nytt signalanlegg på strekningen, som er 10 km med enkeltspor og 16 km med dobbeltspor fra Klepp til Stavanger. Strekningen inkluderer Ganddal godsterminal.

På Sandnes stasjon er det skiftet ut dårlige masser og bygget nytt sporarrangement som skal gi bedre komfort og bedre fleksibilitet ved avvikssituasjoner.

Overkjøringssløyfer på Sandnes Sentrum, Boganes og på Kvalaberg skal gi bedre fleksibilitet ved avvikssituasjoner og kortere tid for hensetting. I Stavanger er det skiftet ut dårlige masser og etablert nye sporveksler for bedre komfort.

Og når togpassasjerene ankommer Sandnes stasjon, blir de møtt av nye skilt med stasjonsnavn Skeiane. Stasjonen endrer navn for å unngå forveksling med Sandnes Sentrum litt lenger nord.

Mellom Egersund og Sandnes har det ikke vært mindre hektisk
Den største aktiviteten har vært knyttet til Launes bru ved Egersund. Her har man klargjort for skifte av brua, inklusive støping av landkar. Selve byttet av brua (Launes 3) skjer siste helg i august. Ellers har Bane NOR byttet sviller, skinner og sporfeltreleer og gjort annet generisk vedlikehold.

De har også senket kontaktledningen under den nye brua ved godsterminalen, Brunnholen bru og hevet kontaktledningen under den nye brua ved Kvelluren på E 39.

Dårlig vær forhindret helikoptertransport
Denne sommeren har det regnet uvanlige mye, selv til Rogaland å være. Dette har ført til forsinkelse for KL-AT prosjektet, som bygger nytt strømforsyningsanlegg mellom Moi og Egersund. Det var planlagt å fly inn over 900 master med helikopter, men regn med lavt skydekke og dårlig sikt gjorde at man ikke klarte målet. På en heldig dag klarte man likevel å fly inn 68 master.

Forsinkelsen er ikke kritisk, ettersom det ikke berører eksisterende anlegg og togtrafikken. Ut året er det planlagt stans i togtrafikken mandag til torsdag mellom ca. 12:20 og 17:45 på denne strekningen, så masteflygingen fortsetter inntil man er ferdig. Det nye strømforsyningsanlegget Moi – Egersund skal stå ferdig neste år.

Sommeren er likevel brukt til å montere autotransformatorer og reservestrømstrafoer, etablering av krysninger og jordingsarbeid i grunn, og montere fester for kabler i tunneler.

Helikopteret i arbeid med masteheising ved Heskestad kirke. (Foto: Torgald Sørli)