Forebygger farlig atferd langs sporet

Bane NOR legger stor vekt på holdningsskapende arbeid for å hindre ulovlig ferdsel og farlig atferd ved sporet. Arbeid mot barn og unge står sentralt.

Ingar Bie fra Bane NOR (t.v.) og lokfører Oddvar Dalen fra NSB på besøk ved Stanghelle skole tidligere i år. (Foto: Ingunn Halvorsen)

- Det er trygt å reise med tog og være nabo med jernbanesporet så lenge man følger Bane NORs signaler og anvisninger. Dessverre får vi daglig inn meldinger om at folk utsetter seg for fare ved å ferdes langs sporet eller krysse utenom planovergangene. Det er farlig og forbudt. Som et bidrag til tryggere atferd ved jernbanen arbeider derfor Bane NOR med folks holdninger, sier seksjonsleder Tone Manum i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.

- Vi har særlig fokus på barn og unge som utsetter seg for fare. Ofte får vi meldinger fra naboer, lokførere eller annet personell ved jernbanen om barn og unge som leker farlig nær sporet når toget kommer, som tøffer seg for hverandre ved å løpe over planovergangen etter at signal om tog er gitt, eller som klatrer over gjerdet til sporet, sier hun.


Dette kartet
gir en landsdekkende oversikt over hendelser der barn er observert i eller ved sporet. Dataene omfatter perioden fra 1. januar 2016 til 31. oktober 2017. Oransje punkter viser hendelser fra 2016 og røde punkter hendelser i år. Scroll inn og klikk på punktene for detaljer. Åpne kartet i et eget vindu.

- Ett av virkemidlene vi bruker er besøk ved skoler der denne atferden er observert. Her får vi anledning til å snakke direkte med de unge om de problemene vi har observert i deres område. Vi oppsøker også skoler der det er rapportert mye risikofylt oppførsel av voksne, for vi er alltid bekymret for at barna skal imitere de voksnes farlige atferd, sier Manum.

Les også: Skulebesøk gjer unge trafikantar tryggare

- Uønskede hendelser der voksne mennesker er involvert, skyldes ofte at folk ikke respekterer de signalene som gis på planoverganger. Kanskje vurderer man ikke risikoen godt nok og tenker at man rekker å krysse sporet foran toget. I andre sammenhenger kan det være uoppmerksomhet. Begge kan i verste fall føre til dødelig utgang, sier Tone Manum.

- Moderne tog kommer raskt og bråker ikke så mye. Toget har lang bremselengde, kanskje flere hundre meter, og lokførerne kan ikke stoppe eller svinge unna, påpeker hun.

Målet til Bane NOR er å gi flest mulig kompetanse om sikkerhet ved jernbanesporet, slik at de som skal krysse sporet viser økt aktsomhet og forholder seg til bommer og signaler. Stopp, se og lytt er gode råd når man skal krysse.

Andre tiltak av holdningsskapende art som Bane NOR gjennomfører i løpet av året, er aksjoner ved planoverganger, lokale møter med naboer, utdeling av informasjonsmateriell, deltakelse ved festivaler, annonsekampanjer og annet.

I tillegg gjennomfører Bane NOR hvert år en rekke fysiske tiltak og utbedringer på planoverganger. Dette omfatter alt fra store, kostnadskrevende tiltak som å erstatte planoverganger med bru eller kulvert, til mindre tiltak som bedrer risikoen – f.eks. skilting og sikring med lyd, lys og bommer.

Det bygges ikke nye planoverganger, og Bane NOR har et langsiktig må om å sanere alle eksisterende planoverganger på baner med regulær trafikk. Først og fremst prioriteres sikring eller sanering av usikrede planoverganger som er i daglig bruk med motorkjøretøyer. 

Ved Stanghelle stasjon ble halvbommene byttet ut med helbommer i 2016. (Foto: Ingunn Halvorsen)