Fjerner "flatbrød" i Lieråsen tunnel

Arbeidene med rehabilitering som pågår til og med 3. desember er i rute. Tilstanden i tunnelen viser at det er på høy tid å gjøre noe for å ivareta fremtidig sikkerhet og stabilitet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Etter manuell bergrensk kommer høytrykksspyleren og feier med seg alle løse partikler. (Foto: Bane NOR)

Den gamle sprøytebetongen på tunnelveggene er løs, og på enkelte partier kan man plukke den ned for hånd.

- Den faller av som flatbrød, uttaler prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR. Han tar oss med på en tur inn tunnelen for å se nærmere på hva som foregår nå i tunnelen. Bergrensk av partier med løs betong går unna, og bitene som faller ned er så mange og store at det krever tildekking av skinner og sviller. Ikke minst ønsker man å unngå forurensning av ballastpukken.

Etter rundvasken følger en runde med påføring av ny sprøytebetong. Alle komponeter i tunnelen, inklusive kontaktledningsanlegget, er på forhånd tildekket for hånd, noe som går hurtigere enn man skulle tro.

- Jo lengre vi venter, jo verre blir skadene, sier han. Han beklager at arbeidet forstyrrer hverdagen for pendlerne, men jobben må starte nå, for å bli ferdig sommeren 2021. Arbeidene i tunnelen er i rute. Det meste av jobben skjer med utgangspunkt på Lier holdeplass, mens arbeidsmaskiner, vasketog og annet går i skytteltrafikk mellom Brakerøya og Lier for å holde tritt med arbeidslagene inne i tunnelen.

For Bane NOR er det viktig at Lieråsen tunnel står ferdig til avtalt tid. Flere andre prosjekter er planlagt, og for å unngå mange og samtidige stengninger i østlandsområdet, må en sentral nerve som Lieråsen tunnel være operativ når for eksempel når Follobanen kobles til Oslo S mot slutten av 2021, når kapasiteten i Brynsbakken skal økes med et nytt spor - og selvsagt ved etableringen av det nye signalsystemet ERTMS og innføringen av ny Rutemodell i 2027. 

Et nytt lag betong er med på å gi tunnelen 30 år lengre levetid.

Dette skjer i Lieråsen tunnel:

Levetiden på tunnelen er passert, noe som betyr at:

 • Vi kan anta at det blir flere feil på komponenter, som signal, skinner og kontaktledning.
 • Det er krevende å vedlikeholde tunnelkonstruksjonen
 • Sikkerheten er så langt ivaretatt, men det krever at det utføres et større vedlikeholdsarbeid hvis dette skal vare i årene fremover

Formålet med prosjektet er å forlenge levetiden med minimum 30 år:

 • Resultatet av dette er god regularitet i togtrafikken, sikkerhet og komfort

Hva skal gjøres totalt sett:

 • Betongrehabilitering
 • Bergsikring
 • Vannsikring
 • Vask av tunnelprofile

Utskifting av:

 • Nødlysanlegg
 • Kontaktledningsanlegg
 • Sviller og skinner
 • Mindre tiltak ved rømningstunnel Solberg
 • Varmekabler til frostport ved Lier

Kommende stengninger:

 • Hver påske fra 2018
 • 6 uker hver sommer (23.06.18 til 06.08.18)
 • Ferdig sommeren 2021