En kupé med utsikt

Man tager en stor porsjon pågangsmot, en formidabel arbeidsinnsats, tre millioner kroner, fire gamle togvogner – og ei nedlagt jernbanebru fra Bane NOR. Og resultatet? "Velkommen til The Namsen Salmon & Train Experience!"

Toghotellet i Overhalla har blitt et landemerke med unik atmosfære og flotte omgivelser. (Foto: Håvard Zeiner)

- De siste månedene har det blitt mange arbeidsdager på 16-17 timer, men vi bestemte oss for at vi skulle åpne den 31. mai. Og det har vi greid, sier Torger Haugen, mannen som ved hjelp av de nevnte ingrediensene har blitt innehaver av et unikt overnattingstilbud.

Melkebonden på Overhalla er nabo til både lakseelva Namsen og Bertnem bru på Namsosbanen, hvor persontrafikken opphørte i 1978 og siste godstog passerte en gang i 2005.

- Vi så på brua, hvor det er laksefall i elva på begge sider, og tenkte «dette må da kunne brukes til noe fornuftig».  Jeg sendte første brev om saken til det daværende Jernbaneverket i 2010, og det ble starten en lang prosess, forteller Haugen.

- Et unntak
Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR legger ikke skjul på at tillatelsen til å bruke Bertnem bru satt langt inne.

- Namsosbanen har ikke offisiell status som nedlagt, noe som eventuelt krever et stortingsvedtak, og strekningen er derfor fortsatt Bane NORs eiendom og ansvar, sier Brækkan.  Løsningen ble til slutt en offentlig utlysning der virksomheter kunne søke om å leie brua, og en utleieavtale som ivaretar ansvarsforhold og sikkerhet.

- Utleie av jernbanebruer er alt annet enn vanlig, og Bane NOR oppfordrer ikke til aktiviteter på slike steder.  Så Bertnem bru blir nok et unntak, selv om jeg synes prosjektet både er kreativt og spennende. Det kreves veldig mange avklaringer i en slik sak, noe som trekker ressurser vi primært skal bruke i kjernevirksomheten vår med drift og vedlikehold av de trafikkerte sporene, sier områdedirektøren.

Mye jobb
Den 3. mars 2015 klokka 11:33 er et klokkeslett som er etset inn i hukommelsen til Torger Haugen.

– Jeg satt på et tak og snekret da jeg fikk telefonen fra Jernbaneverket om at alt endelig var i orden. Da var det bare å skli ned og sette i gang, smiler han.

Tre utrangerte vogner som hadde vært i privat eie i Snåsa ble skaffet til veie, og i Falun fant Haugen en gammel, norsk sovevogn som hadde vært eid av skikongen Gunde Svan. Vogna ble kjøpt utsett og fraktet de 80 milene til Overhalla med bil.

I denne vogna er det ti sovekupeer og 20 sengeplasser. De andre vognene er ombygd til restaurantvogn, bar/kjøkkenvogn og sanitærvogn.  Samtidig er Bertnem bru tilstandskontrollert og forsterket, og det er lagt 450 kvadratmeter med terrassegulv rundt det unike hotellet.

Til åpningsmarkeringen har Haugen hugget løs ei gammel jernbanegrind fra småskogen i nærheten av banen. Når første gjest åpner grinda, har hotellet allerede mange bestillinger:

- Nå er fisken kommet, og vi venter godt besøk av laksefiskere som vil slappe av med kort avstand og flott utsikt til elva. I tillegg håper vi også at en og annen togentusiast vil finne veien ut på brua, sier Torger Haugen, innehaver av Norges mest spesielle jernbanehotell.