Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Når nettene blir lange og kulda setter inn, så jobbes det på høygir mellom Hallingskeid og Myrdal. Midt i november skal det nye snøoverbygget være tett.

Jon-Anders Hefte (t.v.) og Karl Morten Undal ser frem til at snøoverbygget skal stå klart til vinteren. Foto: Ingunn Halvorsen

Fem meter dyp snø er ikke uvanlig i Tjoadalen, vest for Hallingskeid stasjon på Bergensbanen. Her har flere generasjoner bygg i tømmer holdt sporet snøfritt siden banen åpnet i 1909. Nå er stål den nye standarden.

- Stålbygg er mer robust, lettere å vedlikeholde og sikrere mot brann, sier prosjektleder Karl Morten Undal i Bane NOR. Det nye bygget er en meter bredere enn det gamle som ble revet i sommer. Dører gjør det lettere å evakuere passasjerer ved en akutt hendelse, og vinduer gir dagslys inn og bedre utsikt fra toget.

Snøoverbygget på Hallingskeid som brant ned i 2011, ble gjenreist i stål året etter.

Tett tak før vinteren

Rundt 15 mann fra Mesta er høyt og lavt på bygget med lift, klatresele, platekutter og boltepistol. De 4-8 kvadratmeter store platene blir tilpasset og skutt på plass, en etter en. Det gjelder å planlegge nøye og jobbe effektivt, både for å utnytte tiden mellom togavgangene og for å komme i mål før vinteren.

Arbeidslaget bor i hytte like ved og arbeider fra 2 om natten til 12 om formiddagen. Den beste økten er natt til søndag – da kan de jobbe i 13 timer uten å bli avbrutt av passerende tog.

 Arbeidslaget fra Mesta setter vegger og tak på snøoverbygget. Foto: Ingunn Halvorsen

Dobler til neste år

- Fundamentene til reisverket er støpt inntil fire meter ned i bakken. Vi har også gjort en omfattende jobb med å lede vannet unna. Uten skikkelig drenering oppstår det issvuller på både skinner og kontaktledning, forklarer byggeleder Jon-Anders Hefte.

I år rekker pengene til 120 meter nytt snøoverbygg. Neste år er planen å bygge dobbelt så mye vestover mot Myrdal. Flåmsbana skal også få skiftet ut knappe 100 meter av sine gamle bygg. Totalt har Bergensbanen 11 kilometer med snøoverbygg, og Flåmsbana har 1 kilometer.

Fjellsikringsarbeider Emil Røysum (t.v.) og anleggsleder Martin Borlaug i Mesta trives med å bo og jobbe som moderne rallarer på høyfjellet. Foto: Ingunn Halvorsen

I juni ble det gamle snøoverbygget fra 1970- og 80-tallet revet. Foto: Karl Morten Undal, Bane NOR

Snøoverbygget i Tjoadalen ligger i Ulvik herad, på den vegløse delen av Bergensbanen. Foto: Ingunn Halvorsen

Tak og vegger er på plass. Nå kan vinteren bare komme. Foto: Atle Underdal Borlaug, Mesta