Bane NOR sikrer gangbrua ved Launes

Den siste uka har det vært en diskusjon mellom Eigersund kommune og Bane NOR om hvem som skal utbedre gangbrua ved Launes. For at den populære gangbrua fortsatt skal være åpen for publikum, har Bane NOR bestemt seg for å ta kostnadene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fra helgens arbeid i Launessundet. Den omtalte gangbrua til venstre. Foto: Nordic Unmanned.

- Dette er den beste løsningen for staten med lavest kostnad og hurtigst fremdrift, sier Områdedirektør sør i Bane NOR, Stian Wesøy. Vi gjør en tilleggsbetaling til entreprenør Bertelsen og Garpestad, som i dag er inne som entreprenør på Launesprosjektet. De er jo allerede til stede med mannskaper og maskiner.
- Vi skjønte at sikring var et stort beløp for kommunen, mens det for oss er håndterbart, og etter en samlet vurdering så tar Bane NOR på seg kostnaden med å sikre gangbroen.

Svært vellykket flomprosjekt
Arbeidene på jernbanebrua er et flomsikringsprosjekt som skal øke vanngjennomstrømmingen i sundet. Bane NOR fryktet at det økede vanntrykket kunne gjøre gangbrua ved siden av ustabil og i verste tilfelle bryte sammen. Utbedringer er påkrevd og nå tar Bane NOR ansvar for at det blir gjort raskest mulig til en lavest mulig pris.Områdedirektør Stian Wesøy i Bane NOR

- Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det gode flomsikringsarbeidet som nå er i ferd med å sluttføres i Launessundet, sier Områdedirektøren i Bane NOR. 80 personer er engasjert i prosjektet og hovedentreprenør er Aker Solutions med flere lokale entreprenører/samarbeidspartnere  som blant annet Bertelsen & Garpestad, har vært i sving denne helgen. Alt har gått bra, ingen personskade og vi er i rute.

Rundt midnatt natt til tirsdag 29. august åpnes brua for togtrafikk, og fra morgenen av skal togene gå som normalt, sier Wesøy.  

Gang - og sykkelbrua vil bli stengt 3 – 4 uker til arbeidene er ferdig.