Bane NOR Eiendom er Norges ledende knutepunktutvikler

- Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Schweigaardsgate 21 og 23 er oppført av ROM Eiendom, og her vil Bane NOR Eiendom ha sitt hovedsete. (Foto: Terje Borud)

Tirsdag 2. mai er en viktig milepæl for Bane NOR i gjennomføringen av Jernbanereformen. Eiendomsselskapet ROM Eiendom trer inn i statsforetaket, og Bane NOR Eiendom ser dagens lys. Nå blir all jernbaneeiendom i Norge forvaltet av Bane NOR Eiendom.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

- Bane NOR Eiendoms ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler. Vi skal også tilby togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg, sier Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.

I Bane NOR ser man store fordeler ved å få på plass en egen eiendomsenhet i konsernet.

- Opprettelsen av Bane NOR Eiendom er et viktig grep for å styrke og effektivisere norsk jernbane. Vi har lenge sett frem til å få ROM Eiendom på laget, og er glade for at jernbaneeiendommene som i 20 år har vært delt mellom Jernbaneverket og NSB, endelig skal ivaretas på ett sted. Dette vil åpenbart gi både utviklingsmuligheter og synergieffekter. Som forvalter av denne store og interessante eiendomsporteføljen, er vi en av landets desidert største byggherrer, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Bane NOR Eiendom i tall
Eiendomsporteføljen som Bane NOR Eiendom skal forvalte, har en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.500 bygg og 3.300 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

Tirsdag 2. mai ble ROM Eiendoms inntreden i Bane NOR og opprettelsen av Bane NOR Eiendom markert på Oslo S. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen stod for snorknytingen, flankert av konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (t.v.) og konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom. (Foto: Olav Nordli)