Bane NOR-ansatt alvorlig skadet i høyspentulykke

En ansatt i Bane NOR på ligger alvorlig skadet på Ullevål sykehus etter en høyspentulykke natt til mandag 27. november. Ulykken skjedde mellom Lillestrøm og Leirsund på Gardermobanen litt før kl. 03:00.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ulykken inntraff mellom Lillestrøm og Leirsund. (Illustrasjonsfoto: Øystein Grue)


Ulykken skjedde da mannen og en kollega skulle utføre kontroller av anlegget for togenes kjørestrøm. Arbeidet ble utført med en revisjonsvogn, og begge stod i kurven på liften da mannen fikk strøm gjennom seg fra kontaktledningen. Redningsetatene ble raskt varslet og mannen kjørt til Ullevål sykehus.

- Dette er en svært alvorlig arbeidsulykke. Våre tanker går nå til vår kollega og hans pårørende. Så er det viktig å komme til bunns i hvordan en slik ulykke kan skje. Dette er en alvorlig påminnelse om at det er knyttet stor risiko til mange arbeidsoperasjoner i jernbanedriften, og at sikkerheten skal ha høyeste prioritet, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR.

Politiet etterforsker ulykken og Bane NORs analyseenhet skal undersøke ulykken og følge opp overfor Arbeidstilsynet. Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) er også varslet om nattens arbeidsulykke.

Kollegaen som arbeidet sammen med den skadde blir tatt hånd om av Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR.