Avrunder ni års forbedringsjobb

Etter seks uker med sommerarbeider åpner Oslo S for full togtrafikk mandag 7. august. Dette markerer slutten på en fornyelsesinnsats som har pågått siden 2009.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjeksjef Rune Olsen (t.v.) og konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. (Foto: Olav Nordli)

- I denne perioden har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad. Vi blir aldri «ferdige», men nå har vi hentet inn etterslepet. Heretter snakker vi om vanlige fornyelses- og vedlikeholdsarbeider. Du kan si at disse starter på mandag, smiler prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR.

– Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt en stor trafikkvekst de siste årene. Likevel er punktligheten nå på 88 prosent i rushtiden rundt Oslo S, mens den var nede i 81,6 prosent i 2011. Målet vårt er en punktlighet på 90 prosent innen neste sommer, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

I dag betjener Oslo S over 1.000 tog i døgnet, og det er 90.000 av- og påstigninger. Togtettheten gir stor slitasje, og deler på de mest belastede sporvekslene må skiftes etter 6-8 år.

– Vi må kontinuerlig bytte ut komponenter som er utslitt, og vi er avhengig av bevilgninger på samme nivå som er blitt brukt siden 2009 for å nå dette målet, sier Frimannslund.

Statsrådbesøk
Tirsdag 1. august hadde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tatt turen til Oslo S for en orientering om prosjektet.

- Tog er et svært effektivt transportmiddel, men samtidig er jernbanen en rigid struktur hvor det er krevende å gjøre utbedringer. For å jobbe effektivt kreves det perioder med nedstenging, og Bane NOR har en utfordring med å avvikle dette på en god måte, sa Solvik-Olsen.

- Jeg opplever at det er gjort mye god organisering, både når det gjelder gjennomføringen av arbeidene og avviklingen av trafikken med buss for tog. Noen har reagert på kostnadene, men alternativet – ingen buss for tog – hadde vært verre. Vi er opptatt av å bygge nytt og utvide jernbanenettet, men vedlikehold er enda viktigere, framholdt han.

I rute til mandag
- Sommerens arbeider er i rute, og alt tyder på at togtrafikken vil gå som normalt fra mandag morgen den 7. august. I forkant stenges hele Oslo S lørdag og søndag for sluttkontroll av signalanlegget, sier prosjektsjef Rune Olsen.  

- Vi startet planleggingen for ett år siden, og alle aktivitetene gjennom de seks ukene er planlagt ned på timesnivå. Noen uforutsette ting vil alltid oppstå, men det tar vi høyde for og løser underveis, sier prosjektsjefen, som opplyser at mellom 400 og 500 personer har deltatt i arbeidene.

- Vi har gjort en rekke tiltak som vil bedre driftsstabiliteten. Blant disse vil jeg trekke fram en ny sporsløyfe som gjør det mulig med samtidig innkjøring mot Oslo S fra Hovedbanen og Gardermobanen. De som bruker strekningen fast vil nok sette pris på at det blir mange færre stopp for å vente på grønt lys i Romeriksporten når denne sporsløyfen fases inn 25. september, sier Rune Olsen.

I tillegg til arbeidene med fornyelse og vedlikehold rundt Oslo S, har det også vært jobbet høyt og lavt på Østfoldbanen og Spikkestadbanen i sommer. Sist men ikke minst er det også gjort omfattende anleggsarbeider knyttet til byggingen av Follobanen; både med innføringen mot Oslo S, samt på Ski stasjon.

Viktige tiltak på strekningen Etterstad-Lysaker 2009-2017

 • Ny takstrømskinne for kontaktledningsanlegget gjennom hele Oslotunellen
 • Bytte av 120 stk. sporveksler på Skøyen, Oslo S/Brynsbakken
 • Byttet 4 stk. sporkryss på Skøyen/Oslo S
 • Nytt kontaktledningsanlegg (ca. 45 000 m) med nye master og åk på Oslo S
 • Ny arealbelysning på Oslo S, montert i åk.
 • Nye signalskap og drivmaskiner for sporveksler på Skøyen/Oslo S.
 • Ny sporvekselvarme for alle veksler, gruppeskap og kabler.
 • Ca. 55 000 meter med nye telekabler og 400 000 meter med signalkabler.
 • Nye infotavler for publikum på Oslo S og Nationaltheatret.
 • I Oslo gate 3 er det bygget nytt koblingshus for kontaktlednings- og høyspenningsanlegget på 460 kvm.
 • Ca. 40 000 meter med nye kabelføringer Skøyen - Oslo S/Brynsbakken.
 • Utskifting av ballast i Oslotunellen, ca. 4 000 meter/5 6000m3
 • Fornyet ca. 6 500 meter spor Skøyen/Oslo S (ny ballast-9 000m3, sviller og skinner) (foruten Brynsbakken).
 • Fornyet ca. 2 200 meter spor, utskifting av 9 000 m3 med masse, nye sviller og skinner og etablert 2 000 meter med ny drenering og 8 000 m2 med ny frostisolasjon for Hovedbanens spor i Brynsbakken.
 • Ny brannvannsledning gjennom hele Oslotunellen.
 • Nye vifter for røykventilasjon i Oslotunellen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble møtt av et stort presseoppbud på Oslo S den 1. august. (Foto: Olav Nordli)