Arbeidshelg på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

Helgen 22-23. april gjør Bane NOR omfattende arbeider flere steder fra Drammen til Larvik på Vestfoldbanen. På Sørlandsbanen fortsetter arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund, og en sporveksel byttes på Nærbø stasjon.

Blant helgens arbeider er bytte av vegsikringsanlegg ved Halvdan Wilhelmsens allé i Tønsberg. (Foto: Britt-Johanne Wang)

På Vestfoldbanen stenges strekningen fra Drammen til Larvik i 48 timer fra lørdag kl. 02:00 til mandag kl. 02:00. Togavganger som blir innstilt erstattes med buss. Detaljert informasjon om det alternative tilbudet finner du på NSBs nettsider.

Det skal ryddes på gamle anleggsområder på strekningen Holm – Nykirke, og det blir testing av signalanlegget på strekningen fra Holm til Skoppum. Mellom Barkåker og Stokke vil det pågå vegetasjonsrydding og teknisk vedlikehold av utstyr knyttet til sporet.

I Tønsberg skal vegsikringsanlegget ved Halvdan Wilhelmsens allé byttes. Planovergangen blir helt eller delvis stengt i perioder. Se kunngjøring i Tønsberg Blad og på Facebook.

Fra Tønsberg til Sem vil det pågå skjøting av fiberkabel på dagtid. I Ringen i Tønsberg skal det etterfylles pukk på brua i Kaptein Hoffs allé. Fra Sem til Stokke skal det byttes master, mens det mellom Sem og Sandefjord blir byttet sviller.

I Sandefjord skal svillene på Modalen bru fornyes. Samtidig byttes også skinner og ledeskinner, det blir pukksupplering og sporet pakkes med pakkmaskin. Fra Laue til Larvik skal et eget arbeidstog bore og støpe fundamenter til ny kontaktledning på strekningen.

På Sørlandsbanen bygges det nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund. I helgen stenges denne strekningen for togtrafikk i 21 timer fra lørdag ettermiddag til søndag formiddag. På Nærbø stasjon skal det også bygges en sporveksel. Dette arbeidet tar 35 timer fra natt til lørdag til søndag ettermiddag. Les om hvordan trafikken avvikles på NSBs nettsider.