Arbeidshelg på Østfoldbanen og Jærbanen

Førstkommende helg, 6-7. mai, er det duket for planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Østfoldbanen og Sørlandsbanen vest for Moi.

De karakteristiske buene på nye Nordbyveien bru ble heist på plass i påsken. Til helga skal bruforskalingen rives. (Foto: Bane NOR/Follobanen)

Arbeidene påvirker togtilbudet på de berørte strekningene. Se NSBs nettsider for flere detaljer. 

Omfattende arbeider på Østfoldbanen
- De planlagte arbeidene berører hele strekningen fra Oslo S til svenskegrensa. Mellom Oslo S og Ski skal det blant annet gjennomføres forebyggende kontroll og vedlikehold av kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR. I tillegg blir det utskifting av skinner og sviller på deler av strekningen mellom Ljan og Holmlia.

I regi av Follobaneprosjektet skal det jobbes på Loenga i nærheten av Oslo S, blant annet med graving, masseutskifting og arbeid med skinner, kontaktledningsanlegg og kabler. Det vil i kortere perioder bli utført noe mer støyende arbeid med pakking av spor, pigging samt boring og nedsetting av mastefundamenter. Arbeidet er planlagt slik at det vil påvirke naboer i minst mulig grad.

Follobanen vil ha stor aktivitet også i Ski - ikke minst i nordenden av stasjonen der forskalingen for den nye brua i Nordbyveien skal rives i løpet av helgen. Sør for stasjonen vil det blant annet foregå sprenging og gravearbeider.

Vårrengjøring av overgangsbruer
- Bane NOR tar også vårpussen på alvor, sier Korslund, som opplyser at overgangsbruene i Ås, Vestby, Råde og Moss blir grundig rengjort med høytrykkspyler i løpet av helgen. I Vestby vil det også foregå kapping og sveising av skinner for å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. På strekningen Hølen-Sonsveien står fjerning av kabler på programmet.

Ny planovergang sør for Moss
En av de mest omfattende enkeltjobbene gjelder Feste planovergang mellom Moss og Rygge. Den skal totalrehabiliteres. Arbeidene fører til at veien som krysser jernbanen i perioder blir stengt for alminnelig ferdsel. Det blir skiltet omkjøring i området.

Utskifting av skinner i Halden
Arbeider i sporet blir det også i Halden. Rett sør for stasjonen skal det skiftes ut snaut en kilometer med gamle skinner. I løpet av helgen vil det også foregå grøfterensk på strekningen Prestebakke-Kornsjø.

Nytt strømforsyningsanlegg mellom Moi og Egersund
Bane NOR er i full gang med å bygge nytt strømforsyningsanlegg mellom Moi og Egersund. Det betyr at kjøreledning, master, kabler og trafostasjoner blir byttet ut. I fjor ble det boret hull til mastefundamentene, nå graves det kanaler for nye kabler og legges jording til mastene. I Drangsdalen legges det kabler for et rasvarslingsanlegg.

I helgen vil det foregå arbeider på strekningene Moi – Heskestad, Helleland – Ualand og i Drangsdalen. Arbeidene starter lørdag 6.mai kl. 15:00 og varer til kl. 23:00. Deretter gjenopptas arbeidet søndag morgen kl. 07:00 og varer til ca. 11:15.