Arbeidshelg på flere baner

Helgen 15. – 18. september utfører Bane NOR planlagte arbeider på deler av Drammenbanen, Vestfoldbanen og Nordlandsbanen, noe som medfører endringer i togtilbudet.

På Østlandet er banene stengt mellom Asker og Gulskogen/Holmestrand fra lørdag 16. september klokken 05:45 frem til mandag 18. september klokken 03:30.

- Den største jobben foregår på Drammen stasjon, der to sporveksler skal fornyes. Dette er et viktig tiltak for å bedre regulariteten. I tillegg skal vi kontrollere og vedlikeholde sporet fra Asker til Holmestrand, sier banesjef for Drammen og Vestfoldbanen, Bjørn Ståle Varnes.

Les på NSBs og Flytogets nettsider om hvordan trafikken avvikles.

Nordlandsbanen

Strekningen mellom Fauske og Bodø stenges for planlagte arbeider lørdag 16. september klokken 07:20 til mandag 18. september klokken 04:30.  Blant annet skal det pågå arbeid med ny stasjonsløsning og nytt kryssingsspor på Oteråga. Prosjektet pågår også utover høsten.

Se NSBs nettsider for trafikkavvikling på Nordlandsbanen kommende helg.