Arbeidshelg i øst og vest 18-20. februar

Helgen 18.-20. februar er det duket for arbeider på Bergensbanen, Drammenbanen og Østfoldbanen Østre linje.

Ved Fløen skal mye av arbeidet mellom Arna og Bergen foregå.Bergensbanen

Fra natt til lørdag 18. februar kl. 01.35 til søndag 19. februar kl. 10. utføres arbeider på jernbanen mellom Bergen og Arna. Dette får konsekvenser for togtrafikken mellom Bergen og Voss. Bergen stasjon blir også stengt for gjennomgang i helgen.

En travel arbeidshelg byr blant annet på grunnundersøkelser på strekningen Bergen stasjon til Fløen, samt tunnelarbeider og sprenging. Det vil også bli jobbet med kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm, og ved Bergen stasjon vil byggestillaset i avgangshallen bli fjernet.

Drammenbanen

Fra natt til lørdag 18. februar kl. 04.00 til mandag 20.februar kl. 03.30 er Drammenbanen stengt mellom Asker og Drammen. I løpet av snaut to døgn skal det monteres nye nødlys i Lieråsen. På hele strekningen vil det bli utført periodisk kontroll av utstyr og installasjoner. I tillegg utføres arbeider på kontaktledningsanlegget ved Brakerøya.

Østfoldbanen Østre linje

I perioden lørdag 18. februar kl. 03.00 til mandag 27. februar kl. 03.00 vil det foregå funksjonstesting av oppgraderte programvareløsninger for det nye signalsystemet ERTMS. Som et ledd i arbeidet, vil det også foregå testkjøring i regi av NSB.

De planlagte arbeidene påvirker togtilbudet på berørte strekninger. Detaljert informasjon om alternativ transport finner du på togselskapenes hjemmesider.

NSB Østfoldbanen NSB Drammenbanen

NSB Arna- Bergen

Flytoget