Arbeider på Østfoldbanen i helgen

Fra natt til lørdag 4. mars fram til søndag ettermiddag 5. mars er Østfoldbanen mellom Oslo S og Mysen/Halden stengt for togtrafikk i 36 timer på grunn av anleggs- og vedlikeholdsarbeider.

Mens banen er stengt blir det bl.a. jobbet med ny Nordbyveien bro ved Ski stasjon. Slik skal brua bli når den står ferdig. (Illustrasjon: Multiconsult/Bane NOR)

Banen blir stengt fra lørdag ca. kl. 02:00 fram til søndag ca. kl. 13:45. Togavganger som blir innstilt erstattes med buss. Detaljert informasjon om det alternative tilbudet finner du på NSBs nettsider.

I perioden skal det gjøres ulike anleggsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen, blant annet på strekningen Langhus-Ski og ved Oslo S (fra like nord for Bispegata bru til Loenga).

Andre steder på Østfoldbanen er det ulike kontroll- og vedlikeholdsarbeider som skal utføres.

- Hovedaktiviteten på Østre linje denne helga er vegetasjonsrydding og fjerning av ettervekst i siktlinjene ved planovergangene, opplyser arbeidsplanlegger Finn Arild Andersen i Bane NOR.

- På strekningen Ski-Moss-Fredrikstad skal vi gjøre rutinemessig kontroll av limskjøtene i skinnegangen. Vi sjekker slitasjen og måler den elektriske motstanden i skjøtene, sier Andersen.

En jernbanestrekning er inndelt i sporavsnitt som gir informasjon til sikringsanlegget om det befinner seg et tog på strekningen eller ikke. Blir limskjøtene mellom sporavsnittene dårlige, kan dette føre til signalfeil – dvs. at det ikke kan stilles grønt lys.